Kiiu mõisas tuleb Soodla harjutusalaga piirnevate külade esindajate koosolek

1866

Kuusalu vallavalitsus saatis Kosu, Aru, Kursi, Hirvli ja Sigula küla peredele kirja, Anija vallavalitsus saadab samasuguse kirja Härmakosu, Soodla, Raudoja, Pillapalu, Vikipalu ja Koitjärve kodudesse.

Kuusalu ja Anija vallavalitsusse jõudis juuni alguses vabariigi valitsuse korralduse eelnõu Soodla harjutusvälja asutamise ning eriplaneeringu koostamise kohta Kuusalu ja Anija valla territooriumil. Korraldus peaks jõustuma 1. juulist.
Lisatud on harjutusvälja kaart ja seletuskiri. Selles on öeldud, et 2014. aasta kevadest Eestis roteeruva liitlaste maaväekomponendi täiemahuliseks väljaõppetegevuseks puuduvad asjakohased võimalused. Liitlaste märkimisväärse kohaloleku kontekstis tuleb vastavaid tegevusi oluliselt kiirendada. Kõige otstarbekam on asutada harjutusväli Soodla veehoidla põhja- ja lõunakaldale, sest alternatiivne asukoht uuele harjutusväljale puudub. Soodla veehoidla lõunakallas oli kasutusel nõukogude armee tankodroomina, põhjakaldal asuvat riigimaad on aastaid kasutatud kaitseväe taktikaliste harjutuste tegemiseks.
Soodla harjutusvälja pindalaks on kavandatud 3930 hektarit, välispiiri pikkus on ligi 27 kilomeetrit. Väljaspool harjutusvälja tekkiva ohuala pindala on ligi 1900 hektarit, ohuala välispiiri pikkus on ligi 21 kilomeetrit. Ohualale ligipääs peab olema laskmiste ajal tõkestatud ja rangelt keelatud, kuna võib olla eluohtlik. Kaitseväe väljaõpet ohualas ei toimu, loodust suure tõenäosusega ei kahjustata.
Lisatud on, et Soodla harjutusväljal ei ole kavas kasutada lõhkemata lõhkekehasid jätvat laskemoona, eelkõige on see mõeldud soomusmanöövervõime arendamiseks, seda ei mahu tegema olemasoleval keskpolügoonil.
Kuna ohualad ulatuvad ka Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealale, keelatakse sõjalise väljaõppe ajal seal liikumine. Koitjärve küla juurde kaalub kaitseministeerium rajada põhja-lõuna suunalise tee ja taastada kunagi üle Soodla jõe läinud silla.
Eesti riik panustab keskpolügooniga seotud sõjalise väljaõppe parendamiseks kokku ligi 20 miljonit eurot. Eelnõus on märgitud kavandatavate kulutuste hulka ka eraomandis olevate maade ostmist.

Kiri 80 perele
Kuusalu vallavalitsus saatis eelmisel reedel Kosu, Aru, Kursi, Hirvli ja Sigula küla elanikele kokku 80 kirja – igasse peresse. Vallavalitsuse kirjale lisati koopia vabariigi valitsuse korraldusest ja seletuskirjast.
Kirjas on öeldud, kuna Soodla veehoidla ja Mähuste järv on populaarsed puhkealad, on vallavalitsus mures külaelanike informeerituse pärast: „Vaieldamatult toob uue harjutusala loomine endaga kaasa muutusi harjumuspärastes liikumisteedes, võib suurendada liikluskoormust valla teedel, oluliselt tõsta mürareostust.“
Kui on küsimusi, ettepanekuid, arvamusi, palutakse informeerida oma külavanemat ja vallavalitsust. Kuna kaitseministeerium ootab vallavalitsustelt korralduse eelnõu kooskõlastamist hiljemalt 30. juuniks, ootab vallavalitsus külaelanike seisukohti ja ettepanekuid 15. juunini.
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et 16. juuniks on kavas kutsuda Soodla harjutusalaga piirnevate külade külavanemad Kuusalu vallamajja Kiiu mõisa koosolekule.
Anija vallavanem Arvi Karotam kinnitas, et samasugune kiri saadetakse käesoleval nädalal peredele Anija valla külades, mis asuvad polügooni piirkonnas. Ka nende külade esindajatega on kavas veel enne jaanipäeva kokku saada.

MTÜ Soodlast Kõrveni ettepanekud
Anija valla Soodla ja Põhja-Kõrvemaa piirkonna elanikke ühendav MTÜ Soodlast Kõrveni saatis möödunud   nädalal   Anija   vallavalitsusele soovid seoses Soodla harjutusväljaku rajamisplaanidega.
Tahetakse, et aastaringselt jääksid avalikku kasutusse RMK matkatee Oandu-Ikla marsruudil ja Kõrvemaa terviserajad. Aegviidust kuni Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuseni soovitakse valgustatud ja viidastatud suusarada ning kergliiklusteed ning Soodla veehoidla ümbruse külade ühendamiseks alternatiivset tähistatud matkateed.
Piibe maantee kõrvalteedele tahetakse 6 meetri laiust musta katet, truupide kordategemist, viitasid ja infotahvleid. Raudoja-Härmakosu küla elanikele ehitada külaplats koos mänguväljaku, jalg- ja võrkpalliplatsi, laululava, külakiige ning 9 elemendiga madalseiklusrajaga.
Härmakosu, Kosu, Raudoja, Soodla ja Pillapalu küladesse paigaldada müramõõtjad, planeerida õppeväljakule müratõkked.
Veel soovitakse, et RMK peataks metsaraie külade ja laskeala vahele jäävatel aladel. Õppused toimugu sesoonselt hilissügisel ja varakevadel, erandid tuleb kokku leppida omavalitsusega. Õppuste kohta tuleks küladesse paigutada infotahvlid.
Veel on pakutud, et kord aastas võiks toimuda traditsiooniline kultuurisündmus „Kaitseme Eestimaad“, kus tutvustatakse kaitseväe tegevusi ja võimalusi piirkonnas.
Taavi Tamkivi MTÜst Soodlast Kõrveni ütles, et sel nädalal saadetakse samad soovid ka kaitseministeeriumile.

Aru ja Kosu külades on müra suur
Kuusalu valla Kosu külast on Soodla veehoidlani paar kilomeetrit. Külavanem Kalev Kulpson rääkis, et kaitseväe harjutused toimuvad sel alal juba praegu. Küla on väike, inimesed on paugutamisega harjunud, keegi müra üle kurtnud ei ole, peaasi, et ei läheks eluohtlikuks.
Aru küla kaugemad talud ulatuvad uue harjutusväljaku lähedusse. Ka külavanem Andres Nurja kodu jääb sinna kanti. Ta kõneles, et laskeharjutusi on seal tehtud päevasel ajal, kui enamik külarahvast ei ole kodudes. Kuna tema õppis hiljutiste harjutuste ajal kodus, siis koges, kuidas maja värises ning kõmin oli tugev.
„Meie külas on pigem päevakorras kruusakarjäär, mis tehakse siia lähedusse. Veoautode sõitmine ja tolmutamine läheb rohkem korda. Selles mõttes on meil väga halb seis, korraga tulevad harjutusala ja karjäär. Loodetud vaikset elu linnast eemal metsatalus ei ole,“ lausus külavanem.

Eelmine artikkelPikaveres lõppes 8 riigi väikekoolide ühisprojekt
Järgmine artikkelVihasoo lasteaed tähistas 30. sünnipäeva koos külarahvaga