Kiiu lasteaia 6 õpetajakohale on 18 kandidaati

1922

Kiiu lasteaia nimeks saab Kiigepõnn, õppetöö algab 1. septembril.

Kuusalu vallavalitsus kinnitas Kiiu lasteaia töötajate koosseisu. Direktor Juta Koppel kommenteerib, et suurim muudatus, võrreldes valla teiste lasteaedadega, on asjaolu, et  õpetajate kõrvale ei võeta tööle õpetaja abisid, vaid õpetaja assistente. Lähtutud on koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadusest, mille järgi lähtub töökorraldus põhimõttest, et kogu päeva töötaks lastega vähemalt kaks täiskasvanut korraga.

Juta Koppel: „Õpetaja assistentide rakendamine oli vallavalitsuse ettepanek. Käisin Viimsi lasteaias uurimas, seal on pilootprogrammina tehtud struktuurimuudatus, igas lasteaiarühmas on oma õpetaja ning kaks assistenti. Pedagoogiline juhtimine on lihtsam, korraldatud ühele inimesele. Õpetaja on igal tööpäeval õppetöö ajal kohal, tema teab laste arengut –  kuhu keegi on õpingutega jõudnud, mida veel vaja harjutada ja muud sellist.“

Õppekäikudel ja õppetegevustes saab kasutada kolme täiskasvanut korraga. Õpetaja ja tema kaks assistenti oleksid tööl sedasi, et õpetaja oleks kohal hommikupoolsel ajal ning assistendid jagaksid tööaega, üks tuleb hommikul varem,  teine  jääb  õhtul  kauemaks.
Rühmi tuleb kuus. Õpetajaid võetakse tööle kuus, õpetaja assistente 12.

Eelmisel nädalaga lõppes töötajate leidmiseks korraldatud konkursil avalduste esitamine. Õpetajaks kandideerijaid on 18 ehk kolm avaldust ühele kohale. Kõik nad vastavad esitatud nõuetele ehk on erialase kõrgharidusega.

Õpetaja assistendi ametisse esitati kokku 19 avaldust. Õppealajuhataja ehk õppejuhi kohale on 7 avaldust. Kunstiõpetajaks kandideerib 3, peakokaks samuti 3,  liikumisõpetajaks 2  ja muusikaõpetajaks 1 inimene. Suurem osa kandideerijatest elavad Kuusalu vallas ning on märkinud, et soovivad tööd kodule lähemal.

Juta Koppel lisab, et nüüd kuulutab ta välja uue konkursi Kiiu lasteaia abi- ja majandamist tagava personali leidmiseks. Ka selles osas tuleb ametinimetustes muudatus – majandusjuhataja asemel võetakse tööle maja perenaine.

Praegu käib ka Kuusalu valla lasteaedade rühmade komplekteerimine, Kiiu, Kuusalu, Kolga ja Vihasoo lasteaedade juhid on võtnud ühendust lapsevanematega, kes on lasteaia järjekorras märkinud esimeseks eelistuseks nende lasteaia. Kui esimese eelistuse lapsed on rühmadesse paigutatud, suheldakse nendega, kes märkinud sama lasteaia teiseks eelistuseks.

Kiiu lasteaias on esimese eelistuse järgi kirjas 14 koolieelikut, rühma mahub 20. 5-6aastaseid on 10, 4-5aastaseid 17, 3-4aastaseid 20 ehk see rühm on täis. Plaan on tööle panna ka 2-4aastaste liitrühm, sinna on 11 last. Sõimerühmas on kirjas 2 last, koha saavad veel 12 last. Kokku on avatavas lasteaias 108 kohta.

Juta Koppeli sõnul on seoses Kiiu lasteaia valmimisega hakanud osad noored pered end Kuusalu valda sisse kirjutama: „Vallamajas imestati, et mis on juhtunud, noored tulevad valda elama. Tegu on peredega, kes elavad siin, lasteaiakoha pärast registreerivad end nüüd ka elanike registris Kuusalu valda.“

Kiiu lasteaia direktoril on veel üks uudis – ta on teinud lasteaia nime osas valiku: „Vallavalitsus andis mulle ülesande otsustada, milline nimi tuleb. Tutvusin nimekonkursi variantidega ja uurisin, millised lasteaianimed on Eestis olemas. Kõige enam meeldib ja kummitama jäi nimi Kiigepõnn, mille pakkus Kuusalu valla elanik Kadri Link. Tema on seega Kiiu lasteaia ristiema.“

Eelmine artikkelKuusalu koolile TV 10 Olümpiastardi Harju finaali 2. koht
Järgmine artikkelArukülas avati endise vallavanema TOIVO VEENRE mälestuspink