Keskerakond jääb Anija vallas võimuliidust välja

1183

Neljapäeval, 22. oktoobril sõlmisid Anija vallavolikokku valitud kahe valimisliidu ja IRLi liikmed koalitsiooni loomise deklaratsiooni.

Uue võimuliidu moodustasid valimisliidud Saab Ka Teisiti ja Toimekas Koduvald ning IRL, kellel on volikogus kokku 10 kohta, Keskerakond jäeti opositsiooni.

Keskerakond sai 17-liikmelises Anija vallavolikogus 7 kohta, valimisliit Saab Ka Teisiti 6 kohta, valimisliit Toimekas Koduvald ning Isamaa ja Res Publica Liit kumbki 2 kohta.

Koalitsiooni loomise deklaratsioonile on alla kirjutanud Tiit Tammaru, Tõnis Väli, Ago Pärnamäe, Kalle Saarmas, Bruno Engel ja Marge Raja valimisliidust Saab Ka Teisiti, Kaarel Aruste ja Jaan Oruaas valimisliidust Toimekas Koduvald ning Urmo Sitsi ja Rene Kaalo IRList.

Valimisliidu Saab Ka Teisiti esinumber Tiit Tammaru selgitas Sõnumitoojale, et deklaratsiooni allkirjastamisega võtsid kolm nimekirja vastu otsuse hakata koos Anija valda arendama. Kuigi samal kohtumisel arutati veel, millised komisjonid võiksid volikogu juures töötada, millised võiksid olla valla juhtimise alternatiivsed mudelid jne, siis väga konkreetseks veel ei mindud – täpsemad tegevussuunad sätestatakse hiljem koalitsioonileppes.

Kolme valimisnimekirja ühiste eesmärkide elluviimiseks moodustatud koalitsiooni deklaratsioonis lubatakse otsuseid teha kõiki osapooli arvestades, vajadusel pöördutakse seisukohtade saamiseks ka vallas tegutsevate huvi­-­­­ gruppide ja organisatsioonide poole. Veel on kirjas, et valimistel mandaadi saanud isikutel ja nende asendusliikmetel tuleb garanteerida distsipliin volikogu tööst osavõtu ning ühisotsuste suhtes. Otsustati kokku leppida ühine tegevuskava valla juhtimise ümberkorralduste, arenguprioriteetide ja eelarveliste vahendite kasutamise suhtes. Kõigi läbirääkimiste kohta, mida valimisnimekirja esindajad erinevate erakondade ja valimisliitudega kavandavad, tuleb anda koalitsioonipartneritele informatsiooni. Veel on deklaratsioonis, et koalitsiooni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja volikogus otsustatakse vastavalt koalitsiooniotsusele.

Anija vallavolikogu uue koosseisu esimene istung on neljapäeval, 29. oktoobril. Koalitsioonipartnerid esitavad sellel volikogu esimehe kohale Jaan Oruaasa kandidatuuri. Arutatud on ka kandidaate teistele valla juhtivatele ametikohtadele, kuid need ei ole veel kindlalt otsustatud.

Osapooled kommenteerivad
Palusime kolmikliidu esinumbritel kommenteerida, miks sündis just selline koalitsioon.

TIIT TAMMARU valimisliidust Saab Ka Teisiti: „Enne deklaratsiooni allkirjastamist toimusid läbirääkimised ning kõneldi ka Kesk­-erakonnaga, kes tahtis väga aktiivselt kaasa rääkida uue koalitsiooni moodustamisel. Ka minul oli nendega kohtumine. Kuid paljud meie valimisnimekirja liikmed ei olnud rahul Keskerakonna võimul­-olemisega ning ütlesid selgelt, et Keskerakonnaga koalitsiooni moodustades petavad nad oma valijaid. Keskerakonna maine on viimasel ajal tagasihoidlik, nende tegevusest on väga halbu näiteid. Anija vallas on Keskerakonna liikmete hulgas palju inimesi, kes võiksid anda oma panuse valla arengusse, kuid otsustasime, et juhtivaid positsioone me neile ei paku, see poleks valimistulemusi arvestades õiglane.“

KAAREL ARUSTE valimisliidust Toimekas Koduvald: „Koalitsioon, mille moodustasime, oli vallale võimalikest parim. Meie peame küll loobuma soovist valida vallavanem konkursi teel, kuid kõik muud lubadused me täi­dame. Keskerakonnaga meie läbirääkimisi ei pidanud, sest ei saa ju võtta tõsiselt erakonda, kellel oli vallas täielik võim, kuid sellest hoolimata ei täitnud nad enamikku rahvale antud valimislubadustest. Kehra klubihoone laguneb, pole ujulat ega sauna, tänavad on öösiti pimedad, lõpetati korrakaitsepatrulli töö.  Lisaks peab Keskerakonna kohalik võim alluma kõrgemalt tulnud nõudmistele – näiteks osaluse lõpetamine Sõnumitoojas. Meil on põhjust kahelda ka Keskerakonna toel vallale täiendavalt suunatava abi suhtes, sest isegi siis, kui Kesk­erakonna juht oli majandusminister, sai Anija vald eelneva valitsuse lubatud 3 mil­joni suurusest toetusest spor­dihoone laenu tagasimaksm­iseks vaid 2 miljonit krooni. Aga oleme valmis koostööks, kui Keskerakonnast volikokku valitud inimeste ettepanekud on vallarahva huvidega kooskõlas.“

URMO SITSI, IRL: „Meie erakonna enamuse vali­jate tahe oli, et Keskerakonnaga koalitsiooni ei sõlmitaks. See on tingitud arvatavasti sellest, et Keskerakonda samastatakse Jüri Lillsooga ja temaga kaasneva juhtimis­stiiliga. Kui Keskerakonna vanemad liidrid kõrvale jätta, siis pole selle partei nooremate liikmetega meie vallas sugugi nii hirmus asju ajada. Kuid kahjuks ei ole märke, et Keskerakond sooviks praegust juhtimist Anija vallas muuta.

Kaheliikmelises koalitsioonis olnuks kindlasti lihtsam, kolme osapoole puhul tuleb oluliselt rohkem pingutada ning arvestada, et kõik on tugeva selgrooga isiksused. See tähendab, et kõiges me üksmeelt kindlasti ei saavuta. Aastatel 2002-2005 oli vallas võimul sama koalitsioon, kuid kõik, mida tehti, polnud sugugi positiivne ning 2005. aasta valimiste järel võttis Keskerakond volikogus ena­muse. Kui praegused partnerid oma eelmist koalitsiooniperioodi ei analüüsi ning vigu ei väldi, on see kindlasti taas vesi Keskerakonna veskile.

Suurimad muutused tuleb teha valla juhtimises ja eel­arve strateegias. See eeldab palju tulevikule suunatud, kuid ebapopulaarseid otsuseid. Aga kui neid edasi lükata või teha poolikult, ei muutu midagi.“

Eelmine artikkelVikipalu külas tulekahju
Järgmine artikkelAruküla kool kolis renoveeritud majja