Kehra veekäitlusjaamale pandi nurgakivi

900

Velko AV juht RAIN OKS ja nõukogu liige MARGUS MIIDLA panid paika veejaama nurgakivi silindri.Veejaama ehitamisega Kooli tänavale algas ligi 220 miljonit krooni maksva ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine.

Neljapäeval, 24. septembril nurgakivi saanud Kehra veekäitlusjaam on suure projekti algus. 2011. aasta sügiseks saavad Kehra linn ning Lehtmetsa ja Ülejõe küla kaasaegse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni. Projekti käigus rajatakse uued torustikud, veekäitlusjaam ja reoveepuhasti.

Kogu projekt läheb maksma 219,7 miljonit krooni. Sellest 75 protsenti ehk 165,3 miljonit krooni eraldatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, 40 miljonit krooni tuleb katta Anija valla ja 20 miljonit krooni OÜ Velko AV eel­arvest.

Kooli tänavale praeguse Kehra veetorni territooriumile kerkiv veekäitlusjaama ehitus läheb maksma 5,77 miljonit krooni ning see peab valmima tuleva aasta jaanuaris. Lisaks veejaama hoonele rajatakse sinna puuraugud, basseinid, filtreerimissüsteemid jm.

„Mul on hea meel, et oleme nii kaugele jõudnud. Kogu aeg kritiseeritakse, et me ei suuda eurorahasid kasutada ning täita eurodirektiive,“ märkis Anija vallavanem Jüri Lillsoo.

OÜ Velko AV juhataja Rain Oks selgitas, et tänu veekäitlusjaamale hakkavad kehralased ja lähikülade elanikud saama senisest kvaliteetsemat joogivett – praegu on vees palju rauda. Kuid esialgu peab arvestama sellega, et trassid on veel vanad.

„Puhtamat joogivett ei hakka esialgu saama kogu Kehra, vaid umbes pooled linnaelanikud — meie need kliendid, kes tarbisid veetorni vett. Teised hakkavad puhtamat vett saama järk-järgult, nii, kuidas trassiehitus järele jõuab. Kui üks lõik valmis, liidetakse see kohe ühtsesse süsteemi,“ lisas Velko AV tootmisjuht Ando Voosel.

Torustike ehitus peaks praeguste plaanide kohaselt algama kevadel. Riigihange ehitaja leidmiseks on kavas välja kuulutada sel nädalal.

Esialgu plaaniti trasside rajamiseks piirkonniti korraldada mitu erinevat riigihanget, siis oli plaan, et ehitamist alustatakse Kehra keskosast. Kuna nüüd liideti torustike rajamine kõik üheks hankeks, sõltub ehitajast, kas torusid rajatakse järgemööda või mitmes kohas paralleelselt.

Tuleval nädalal algab ka uue reoveepuhasti ehitus. See tuleb ASi Horizon taha, sinna kus on praegu Velko AVle kuuluvad puhastusseadmed. Reoveepuhasti peaks valmima tulevaks sügiseks.

Projekti lõpptulemusena rekonstrueeritakse ja rajatakse Kehra linna, Lehtmetsa ja Ülejõe küla ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemis ligi 25 kilomeetrit veetorustikke ja umbes sama palju kanalisatsioonitrasse, 22 reoveepumplat ja neli puurkaevpumplat. Rekonstrueeritavale veetorustikule paigaldatakse 35 tulekustutusvee hüdranti. Veevõrgul taastatakse 168 ja kanalisatsioonitorustikul 128 majaühendust. Torustikud ehi­tatakse ka Põrgupõhja ja Ülejõe linnaossa ning Ülejõe külla, kus seni puudub ühisveevarustus ja ühiskanalisatsioon.

Kehra reovee kogumisala veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekti juhib Vealeidja OÜ. Veekäitlusjaama ehitab Water Ser Ehitusjuhtimise OÜ ning omanikujärelvalvet teostab Ösel Consulting OÜ.  

Eelmine artikkelSuru külast leiti mürsk
Järgmine artikkelMetropoliit Stefanos õnnistas Aruküla vene kiriku