Kuidas osaleda riigimaa müügioksjonitel

2625

TIINA VOORO, Maa-ameti kinnisvara haldamise osakonna juhataja ktMaa-amet müüb riigile kuuluvaid kinnisasju avalikel kirjalikel enampakkumistel, millest võivad osa võtta kõik isikud. Enampakkumiste teated ilmuvad vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist suuremates ajalehtedes.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb hiljemalt avalduse esitamise tähtajaks tasuda tagatisraha, mis arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele see tagastatakse. Kui müügileping jääb sõlmimata enampakkumise võitjast tingitud põhjustel, siis tagatisraha ei tagastata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama avaldust, maksekorralduse koopiat tagatisraha tasumise kohta ja füüsilise isiku esindamise puhul volitust.

Pakkumised tuleb esitada suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu või saata kullerpostiga. Kirjalike pakkumiste avamise juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volitatud esindajad. Enampakkumise protokollid edastatakse kõigile enampakkumisel osalejatele ühe tööpäeva jooksul avalduses märgitud aadressil.

Enampakkumise võidab kõige kõrgema pakkumise teinud osaleja, kellega sõlmitakse müügileping. Üldjuhul peab hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks olema kogu ostusumma laekunud müüja näidatud arveldusarvele või notari kontole.

Riigile kuuluva kinnisasja enampakkumise võitnud isik võib taotleda omandatava kinnisasja maksumuse tasaarvestamist temale kuuluva kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja maksumusega, kui see kinnisasi kuulub riigi poolt omandamisele.

Tasaarvestamise taotluse õigeaegse esitamise korral ei teki piirinaabritel ega maa õiguslikul alusel kasutajal riigivaraseadusest tulenevat ostueesõigust.

Metsamaad sisaldavate kin­­nisasjade müümisel tekib piirneva kinnisasja omanikul (kelle kinnisasi sisaldab metsakõlvikut) ostueesõigus. Samuti on riigimaad õiguslikul alusel kasutaval isikul ostuees­õigus kasutatava maa ostmiseks, kui riik selle maa enampakkumisel võõrandab.

Ostueesõigusega riigimaa müümisel sõlmitakse esmalt enampakkumise võitjaga võlaõiguslik müügileping. Müügilepingu sisust teavitatakse õigustatud isikuid rahvastikuregistris registreeritud aadressil. Õigustatud isikutel on kahe kuu jooksul õigus teha notariaalne ostueesõiguse teostamise avaldus, millega õigustatud isik võtab kohustuse osta riigimaa enampakkumisel pakutud kõrgeima hinnaga ja tasuda kõik müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud. Ostueesõigusega kinnisasja müümisel peab kogu ostusumma tasuma asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks.

Pärast maaomandi üleminekut tekib uuel omanikul maamaksu kohustus. Kui omand läheb üle enne jooksva aasta 1. juulit, tekib uue omaniku maamaksukohustus sama aasta 1. juulist. Maa omandamisel alates 1. juulist tekib maksukohustus maa omandamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Eelmine artikkelSuru külast leiti mürsk
Järgmine artikkelMetropoliit Stefanos õnnistas Aruküla vene kiriku