Kehra linnaapteegi rendileping pikenes viieks aastaks

1291

Volikogu pikendas rendilepingut OÜga Kehra Linnaapteek viie aasta võrra.

Eelnõud rendilepingu otsustuskorras pikendamise kohta arutati Anija vallavolikogus esimest korda oktoobris. Siis lükati otsustamine edasi.
„Meie otsus peab olema läbipaistev ja põhjendatud,“ märkis volikogu liige Margus Nõlvak.
OÜ Kehra Linnaapteek üürib omavalitsuselt Kehra tervisekeskuse hoones ruume 1992. aastast. Eelmistel aastatel on lepingut vallavalitsusega pikendatud aasta kaupa, nüüd soovis osaühing sõlmida lepingu viieks aastaks. Rendihind jääks samaks – 1,28 eurot ruutmeetri kohta.
Vallavalitsuse esitatud eelnõu seletuskirjas märgiti, et Kehra Linnaapteek on hoonesse investeerinud: paigaldanud ventilatsioonisüsteemi, uued uksed, vahetanud aknaid, valanud kaldtee ja trepi, plaatinud müügisaali. Järgneva viie aasta jooksul on kavas investeerida müügisaali kaasajastamiseks 10 000 eurot.
Urmo Sitsi märkis, et reaalne investeering hoonesse on vaid 3700 eurot, kõik muu kavandatav on apteegi tööks vajalik inventar. Ta tõi välja, et rendilepingu projektis pole investeeringute täht­aegu.
Margus Nõlvak küsis, kas on selgitatud, et pole teisi huvilisi, kes tahaksid Kehras apteeki pidada. Majandusteenistuse juht Toomas Reisi vastas, et on tehtud üüripindade konkursse, soovijaid pole: „Linnaapteegiga oleme teinud aastaid koostööd, apteek on end õigustanud, seda kiidetakse, seal töötavad meie valla inimesed.“
Volikogu liige, perearst Natalija Jakovenko sõnas, et Raasikul ei saa apteekrid jääda pensionile, kuna pole, kes sooviks töötada külaapteekides: „Võime konkursse teha, aga kahtlen sügavalt, et keegi siia tuleb.“
Vallavanem Arvi Karotam kinnitas, et vallavalitsus kalkuleeris rendipinnale mõistliku hinna: „Peame arvestama reaalset turusituatsiooni ning et meie ärikeskkond säiliks ja ettevõtlus areneks.“
Ta lisas – kui järgmisel aastal tehakse tervisekeskuse renoveerimisega korda hoone katus ja fassaad, kehtestatakse ka rendipindade uued hinnad.
Eelnõu teisel lugemisel novembris diskussiooni ei tekkinud. Volikogu esimees Jaanus Kalev ütles: „Apteegi majandusaasta aruandes on kasuminumber nii marginaalne, et minul küsimusi ei tekkinud.“
Volikogu otsustas pikendada rendilepingut Kehra Linnaapteegiga viieks aastaks hinnaga 1.28 eurot/m2. Apteegi kasutada on 169 m2. Vallavalitsus peab rendihinna üle vaatama kord aastas ja otsustama selle muutmise arvestades osaühingu tehtud investeeringuid.
Ainsana vastu hääletanud Margus Nõlvak kommenteeris Sõnumitoojale: „Kui vallavalitsus pikendab lepingut, siis usaldan neid. Kui otsustama peab volikogu, vastutame meie 5600 vallaelaniku ees. Minu jaoks ei ole piisav põhjendus, et praegune apteek on tubli – äkki on keegi veel tublim?“