Keh­ra kuns­ti­de­koo­li juu­be­li­nä­dal

44
ENE KERB

Tu­le­val nä­da­lal saab Keh­ra kuns­ti­de­kool 60aas­ta­seks. Se­da tä­his­ta­tak­se juu­be­li­nä­da­la­ga, mis al­gab tei­si­päe­val, 22. no­vemb­ril kont­ser­di­ga koo­li Aeg­vii­du fi­liaa­lis. Li­saks Aeg­vii­du fi­liaa­li õpi­las­te­le on esi­ne­jaid Keh­rast. Järg­mi­sel päe­val on kaks kont­ser­ti Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis, eral­di noo­re­ma­le ja va­ne­ma­le va­nu­se­rüh­ma­le. Kuns­ti­de­koo­li di­rek­tor Ene Kerb üt­les, et ka­he kont­ser­di ka­va on vei­di eri­nev, esi­ne­mis­või­ma­lus an­tak­se peaae­gu kõi­gi­le pil­liõ­pi­las­te­le, põ­hi­rõhk on pan­dud an­samb­li­te­le ja duet­ti­de­le. 24. no­vemb­ril ava­tak­se Keh­ra muu­seu­mis kuns­ti­de­koo­li kuns­tiõ­pi­las­te töö­de näi­tus, ka seal an­na­vad muu­si­ka­koo­li pillierialade õpi­la­sed väi­ke­se kont­ser­di. „Loo­da­me juu­be­li­nä­da­laks kät­te saa­da ka meie õpi­las­te töö­de­ga kuns­ti­ka­lend­ri,“ sõ­nas di­rek­tor. Juu­be­li­nä­da­la peaü­ri­tus on lau­päe­val, 26. no­vemb­ril. Pi­du al­gab kont­sert-ak­tu­se­ga Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis, pä­rast se­da on vi­list­las­te pi­du kuns­ti­de­koo­lis. 27. no­vemb­ril esi­nevad plaat­pil­lian­sam­bel Xi­lo­fo­no ja veel mõ­ned õpi­la­sed esi­me­se ad­ven­di kont­ser­dil Keh­ra rah­va­ma­jas.

Eelmine artikkelUuse­hi­ti­sed Kuu­sa­lu val­las aas­ta pa­ri­ma­te kon­kurs­si­del
Järgmine artikkelSõnumitoojas 16. novembril