Uuse­hi­ti­sed Kuu­sa­lu val­las aas­ta pa­ri­ma­te kon­kurs­si­del

122

Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­de­e­hi­tus ehk algk­las­si­de Tä­pi­tiib on va­li­tud Ees­ti Si­sear­hi­tek­ti­de Lii­du aas­tap­ree­mia 2022 no­mi­nen­diks. Aas­tap­ree­mia kon­kur­si­le esi­ta­ti 33 kan­di­daa­ti, no­mi­nen­ti­deks va­li­ti neist 11. Aas­ta­pree­mia lau­reaat kuu­lu­ta­tak­se väl­ja uue aas­ta al­gu­ses, 28. jaa­nua­ril. Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­ne­tiib val­mis käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses, õp­pe­töö al­gas ma­jas märt­sist. Tä­pi­tii­va pro­jek­tee­ri­sid ja ka sel­le si­sear­hi­tek­tuu­ri au­to­rid on Kaur Talp­sep, Kris­tii­na Aas­vee, Al­lan Pil­ter, Tee­le Kaps­ta, Eli­se Roos ja Lau­ri El­ter­maa ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roost Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ. In­fog­raa­fi­ka au­to­rid on Rei­li­ka Purk ja Ger­tu Kal­las OÜst Sa­su Stuu­dio. Tä­pi­tii­va ehi­tas Mont­re­co OÜ, ehi­tu­se tel­lis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Tä­na­vu hin­na­ti üle­rii­gi­li­se kon­kur­si vää­ri­li­seks ka ap­ril­lis val­mi­nud Ha­ra sa­da­ma tee­nin­dus­hoo­ne – oli va­li­tud 30 no­mi­nen­di sek­ka ok­toob­ris toi­mu­nud kon­kur­sil „Aas­ta pui­te­hi­tis 2022“. Kon­kur­si kor­ral­das Ees­ti Met­sa- ja Pui­du­töös­tu­se Liit. Ha­ra sa­da­ma­hoo­ne ehi­tas Est­Hus OÜ, pro­jek­tee­ris Ind­rek All­mann, si­sear­hi­tek­tuu­ri te­gid Eva So­va ja Ind­rek All­mann OÜst Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo PLUSS. Hoo­nes on res­to­ra­ni, sa­da­ma­kap­te­ni ja pur­jek­lu­bi ruu­mid, sau­nad, WCd ja pe­su­ruu­mid. Ehi­tu­se tel­lis Ha­ra Sa­dam OÜ.

Eelmine artikkelRaa­si­kul on las­teaiaõ­pe­ta­ja­te kuns­ti­näi­tus
Järgmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­koo­li juu­be­li­nä­dal