Kehra koolis lõimitakse erinevaid õppeaineid

1952
Emakeeleõpetaja ANNE TAMMARU tutvustab koolimängu, mis sündis koostöös tehnoloogiaõpetaja Toomas Tannega.

Kehra gümnaasiumis viidi lõppeva kooliaasta viimasel veerandil läbi mitme aine ühisprojekte.

Õppealajuhataja Kaja Sarapuu rääkis, et enamasti ei oska õpilased näha erinevate ainete vahel seoseid. Kehra koolis sooviti panna lapsed õpitut omavahel seostama, peale selle ärgitada õpetajaid tegema omavahel koostööd. Talvisel koolivaheajal loositi õpetajatest paarilised, kes pidid hakkama õpilaste jaoks välja mõtlema kahe aine ühisprojekti. Algkooliosas loositi rühmad kolmest-neljast õpetajast. Õpetajad pidid valima, millise klassiga hakkavad koostööprojekti ellu viima. Pärast loosimist oli tund aega ideede genereerimiseks. Kolmas õppeveerand kulus planeerimiseks-ettevalmistamiseks, projektid viidi ellu neljandal õppeveerandil.
Kokku kavandati läbi viia 14 mitme aine ühisprojekti, üks ei õnnestunud. Õppealajuhataja hinnangul oli nende seas väga põnevaid, aga ka neid, millega õpetajad ise täiesti rahule ei jäänud: „Kuid kokkuvõttes said kasu nii õpilased kui õpetajad. Järgmisel õppeaastal kavatseme kindlasti jätkata.“

Tehnoloogia ja emakeele koostöö – koolimäng
Loosi tahtel sattusid koostööd tegema eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anne Tammaru ning tehnoloogiaõpetaja Toomas Tanne.
„Mõtlesime, kuidas kahte nii erinevat ainet ühendada. Siis tuli lauamängu idee, sest lauamängud lähevad lastele hästi peale,“ jutustas Anne Tammaru.
Tehnoloogiatunnis meisterdasid poisid Toomas Tanne juhendamisel lauamängu puidust aluse, täringu ja 20 nuppu mängijate jaoks. Alusel on 20 teemadelahtrit ning sama palju kastikesi küsimuste jaoks. Küsimusi mõtles Anne Tammaru kõigi teemade peale kokku 240 ning need on 9. klassile eesti keele reeglite ning kirjandustundides õpitu kordamiseks. Koolimängu põhimõte on sarnane Eesti Televisiooni „Eesti mängule“ – võistlejad veeretavad kordamööda täringut ning liiguvad oma nupuga mängulaual edasi vastavalt sellele, mis numbri veeretasid. Vastata tuleb ühele selle teema küsimusele, kuhu nupp jäi pidama. Teemad on näiteks: suur ja väike algustäht, Noor-Eesti, vanasõnad.
„Kes vastust ei tea, läheb õpikust otsima, kasutada võib ka nutiseadmeid, teised mängivad seni edasi. Võidab see, kes jõuab esimesena finišisse,“ sõnas Anne Tammaru.
Nupud on tehtud 20 mängija jaoks, õpetaja hinnangul on paras seda mängida viiekesi. Ta kinnitas, et õpilased olid mängimisest väga huvitatud: „Lubasin mängima need, kes said esimestena tunnitöö valmis, see oli ka nagu preemia. Plaanis on edaspidi küsimused koostada igale klassile. Nii mängides on enne eksameid või veerandi lõpus hea õpitut korrata.“

Inglisekeelne film ajaloost
Ajalooõpetaja Reesi Kuslap ja inglise keele õpetaja Varvara Zaytseva tegid koostööprojektina 6. klassidega kaks animafilmi Rooma tekkeloost ehk vendade Romuluse ja Remuse legendist.
Reesi Kuslap rääkis, et idee sai, kui talvevaheajal tehti õpetajaile Balti filmi- ja meediakooli filmitegemise koolitus. Ajalootundides koostati Romuluse-Remuse legendi põhjal kaks stsenaariumi, valmistati neli taustapilti ja tegelased, hakati neid liigutama ja üles pildistama. Lõpuks pani õpetaja sellest arvutiprogrammi abil kokku üle 2 minuti kestvad filmikesed. Inglise keele tunnis koostasid lapsed tekstid ning lugesid need filmikestele peale. Need on üleval ka internetilehel youtube.com.
„Alguses olid lapsed väga entusiastlikud, aga filmi tegemine oli üsna raske ja lõpuks nad enam väga ei viitsinud. Aga tagasisideküsitlusse kirjutas üks tüdruk, et tahab saada animaatoriks,“ rõõmustas Reesi Kuslap.
Kunstiõpetaja Anne Tanne ning inglise keele õpetajad Tatjana Kurilo ja Varvana Zaytseva koostööst sündis 6. klasside kunstitundides makett „Liiklus ja tänav“, mille abil õpiti inglise keeles liiklusteemadel suhtlema. Maketi peal viidi läbi inglisekeelseid rollimänge, näiteks juhatas politseinik linna tulnud turistile teed.
Kehalise kasvatuse õpetaja Piret Urmet tegi 8. klassi õpilastega kehalist võimekust hindava Cooperi testi ning arvutiõpetuse tundides koos õpetaja Diana Pugatšovaga analüüsiti nende tulemusi.

Eelmine artikkelKuusalu valla kevadvoorus toetatakse nelja kogukonnaprojekti
Järgmine artikkelRiigikogu liikmed lubatakse valla- ja linnavolikogudesse