Kehra kool riigieksamite tulemuste edetabeli esikümnes

149
Kehra kool.

Sihtasutus Innove avalikustas möödunud nädalal 2020. aasta kevadel sooritatud riigieksamite tulemused. Pandeemiast tingitud eriolukorra ja distantsõppe tõttu tehti riigieksameid vaid eesti keeles ja matemaatikas. Osalemine polnud kohustuslik. Innove andmete põhjal koostasid ja avaldasid koolide edetabeleid Postimees ja ka Õhtuleht.

Üldarvestuses on eesti keele ja matemaatika eksamite tulemuste liitmisel mõlema väljaande andmetel Kehra gümnaasium Eesti gümnaasiumidest 10. kohal Postimehe andmetel 146,4 hindepunktiga. Kuusalu keskkool on 24. kohal 132,4 ja Loksa gümnasium 25. kohal 129,8 punktiga. Kehra kooli 19 lõpetanust tegid riigieksameid 17 õpilast. Kuusalu koolis oli tänavu kevadel lõpetanuid kokku 27, eksamitel osalesid 26. Loksa koolist 14 abiturienti.

Kehra kool on edetabeli eesotsas ka eesti keele eksami tulemuste järgi – 5. kohal. Eksami sooritasid 13 abiturienti, keskmine punktisumma on 76,2. Loksa kool on eesti keele eksami tulemustelt edetabeli 15. kohal – eksami tegid 10 õpilast, keskmine tulemus on 68,9 punkti. Kuusalu kool on 39. kohal – eksami sooritasid 26 õpilast, keskmine tulemus on 63,2 punkti.

Eesti keele riigieksami teise keelena tegid Loksa kooli 5 õpilast, keskmine tulemus on 78.2 punkti.

Lihtsama ehk kitsa matemaatika riigieksami tulemuste edetabelis on 10. kohal Kuusalu kool. Eksami sooritasid Kuu-salu kooli 10 abiturienti, keskmine tulemus on 61,9 punkti. Loksa kool on 24. kohal – 7 sooritanu keskmine tulemus on 49,9 punkti.

Laia matemaatika tulemuste edetabelis on 25. kohal Loksa. Eksami tegid 5 õpilast, keskmine tulemus on 60,2 punkti. Kuusalu kool on 31. kohal – osalesid 14 õpilast, keskmise tulemus 58.4 punkti. Kehra kool on 44. kohal – osalesid 8 abiturienti, keskmine tulemus 54,2 hindepunkti.

Kuusalu kooli direktor Kristi Tarik: „Oleme päris uhked Kuusalu õpilaste tulemuste üle. Kuigi abiturientidele anti võimalus riigieksamitest loobuda, enamik me koolist osalesid. Eesti keele eksamit ei teinud neist 1, matemaatika eksamit 3. Kiitus õpilastele ja õpetajatele, distantsõppe tingimustes tehti tublit tööd.“

Loksa kooli direktor Õnnela Tedrekin: „Õpilased on tublid, hoolimata distantsõppest enamik osalesid riigieksamitel, vaid üks jättis matemaatika eksami tegemata. Iseasi, kas tingimustes, kus eksamitest sai loobuda, teha edetabeleid.“