Kehra gümnaasiumis algab kooliaasta teisiti

2608

Renoveerimistööd peaksid valmis saama oktoobri lõpuks.

Kehra gümnaasiumi kooliaasta algab seekord teistmoodi kui tavaliselt. Gümnaasiumi hoone on olnud remondis kogu suve ning tööd jätkuvad sügiselgi.

Lisaks remondile on Kehra gümnaasiumi suvi olnud eriline seetõttu, et juuni lõpust alates ei ole olnud direktorit. Direktori kohusetäitja oli abivallavanem Urmo Sitsi.

Kehra kooli hakati renoveerima käesoleva aasta märtsis. Vastavalt õpilaste arvule erinevates kooliastmetes koliti veebruaris õppetöö kolme eri kohta – algklassid viidi üle kunstidekooli, põhikool gümnaasiumi väikesesse majja ja keskkool endise vallamaja ruumidesse.

Sel sügisel jätkub töö samamoodi. Kunstidekooli ruumides alustab õpinguid kolm uut esimest klassi, kaks eesti ja üks vene õppekeelega.

Urmo Sitsi sõnul on koolimaja remont kulgenud plaanipäraselt. Tähtaeg on jaanuaris, kuid on lootust, et remont saab valmis oktoobri lõpuks.

„Praegu mahuvad klassid koos uute õpilastega kolme hoonesse. Saame hakkama ja loodame, et üle kahe kuu kannatama ei pea,“ sõnab abivallavanem.

Rõõm maja valmimisest
„Suve alguses oli oluliselt lihtsam, oli vaheaeg ja õppetööd ei toimunud. Siis läks kogu energia vaid majandusküsimustele ja peahoone remondile.
Augustis tulid juurde mõned pedagoogilised kohustused,“ kirjeldab Urmo Sitsi oma tööd direktori kohusetäitjana, mille tõttu venisid tööpäevad juulis ja augustis tavapärasest pikemaks.

„Puhkus oli enne seda ära ja siis sai põllumehe kombel varavalgest hilisõhtuni tööd tehtud.“

Ta lisab, et midagi uut töö kooliga tema jaoks ei kujutanud: „Olen 12 aastat sellega kokku puutunud, üheksa aastat olin poiste kehalise kasvatuse õpetaja, kolm juhtisin majandusvaldkonda. Süsteem tuttav ja selge.“

Väga suurt töömahtu tal enda hinnangul seetõttu juurde ei tulnud, kolmapäeva hommikuti oli ehituskoosolek: „On rõõm vaadata, et 50 aastat vana maja, mida seni pole kordagi tervikuna remonditud, muutub iga nädalaga ja saab  midagi uut juurde.“

Abivallavanem tunnistab, et enne ehitust tundis suurimat muret hanke pärast: „Need lood, mis igal pool üle Eesti seoses ehituste ja hangetega on toimunud, tekitasid küll kõhklusi, aga meil on ehitajaga väga hea koostöö. Võib julgelt öelda, et otsus parima hinna pakkuja kõrvale lükata ja natuke juurde maksta, on end õigustanud. Oleme kõikides küsimustes saanud kokkuleppele, suuri tõrkeid ei ole ette tulnud ja siiani püsime graafikus.

Loodetavasti õnnestub tähtaegadest kinni pidada ka edaspidi. Praegu midagi maja juures veel päris valmis ei ole, igal korrusel on tööd pooleli.“

Tähtis, et koolitöö saaks alata
Gümnaasiumihoone keldrikorrusele tuleb poiste tööõpetuse klass ja garderoobikapid. Esmesel korrusele remonditakse juhtkonnaruumid, raamatukogust saab õppeinfokeskus, poiste tööõpetuse klassi asemel tuleb tüdrukute käsitööklass, kuhu ehitatakse õppeköök.

Teisest neljanda korruseni jäävad õppeklassid, milles tehakse siseviimistlus, tualettruumid ehitatakse täielikult ümber ja muudetakse nõuetele vastavaks. Kogu majas vahetatakse välja vee- ja kanalisatsioonitorud ning osaliselt ka küttesüsteem. Majja tuleb ventilatsioon. Fassaad soojustatakse täielikult.

Kõige tähtsamaks peab Urmo Sitsi, et koolitöö saaks sügisel normaalselt alata: „Tunnustan kogu kooli personali, kes andis selleks oma parima. Meil on gümnaasiumis enda valdkonda tundvad inimesed. Õppealajuhataja Airi Poom oli valmis katkestama puhkuse ja tulema tööle. Direktori asetäitja majanduse alal Ülle Sirkas ja söökla juhataja Marika Arike tegelesid lasteaedade ja kooli söökla ühendamisprojektiga. Kõige tähtsam on, et ei tekiks tõrkeid õppetöös ja lapsed saaksid tulla kooli.“

Ta tõdeb, et õppetöö seisukohalt väike mure praegu siiski on, sest matemaatikaõpetajat ei õnnestunud leida: „Midagi jääb ka uue direktori ülesandeks. Õnneks on osad kolleegid praegu valmis matemaatika õpetaja üles­andeid täitma. Kõige suurem rõõm on ikka siis, kui kõik saavad lõpuks ometi oma uude ja ilusasse koolimajja tagasi. Usun, et see annab Kehra gümnaasiumile palju juurde.“

Pikk ettevalmistusaeg
Möödunud aasta veebruaris sai Anija vallavalitsus teate, et KOIT kavast eraldatakse Kehra gümnaasiumi remondiks 981 813,18 eurot, lisandub valla 15 protsendiline omaosalus, mille katteks võeti 639 116 eurot laenu. Kehra gümnaasiumi remont koos käibemaksuga läheb maksma 1 349 192 eurot.

Tänavu jaanuaris tunnistas vallavalitsus Kehra kooli renoveerimise peatöövõtja riigihanke parimaks OÜde Elinord Ehitus ja Facio Ehitus ühispakkumuse.
Veebruaris muutis vallavalitsus otsust ning lükkas pakkumuse tagasi.

Veebruari keskel koliti õppetöö teistesse majadesse. Märtsis valiti uueks ehitajaks AS Parmeron ja TREV-2 Ehituse OÜ.

Eelmine artikkelReostus Lohja järvel
Järgmine artikkelPikavere lasteaia-algkooli pargis avati õuesõppe paviljon