Kas Kuusalu vald peaks toetama Loksa uut kohvikut

1319

Vastavatud kohviku omanik kritiseeris Loksa Elus Kuusalu vallavalitsust.

Loksa bussijaama hoones, endistes pangaruumides, kohviku avanud OÜ Kohvest juhatuse esimees Ester Rebas kirjutas viimases Loksa Elus pealkirja „Kelle mured on oma vallarahva mured?“ all, et palus Kuusalu vallavalitsuselt toetust ruumide rentimisel – 70 protsenti esimese korruse rendisummast ehk 186,90 eurot (2924,35 krooni) kuus. Ta põhjendas taotlust sellega, et pikka aega on endise Loksa valla, nüüdse Kuusalu valla, inimesed pöördunud tema poole murega, et Loksa bussijaamas puudub koht, kus saaks jalga puhata ja soojas ruumis bussi oodata. Kuusalu vallavalitsus vastas palvele eitavalt. Ester Rebase kirjutisele on lisatud koopia tema enda kirjast ja vallavanem Urmas Kirtsi vastusest.

Ester Rebas tõdes, et pärast lühikest dialoogi kirja teel Kuusalu vallavalitsusega sai aru, kuidas on sügavalt eksinud, kui arvas, et kohalikud omavalitsused on loodud selleks, et oma inimesi toetada. Kirjutise lõpus on öeldud, et Kohvesti taotluse renditasu vähendamiseks on lubanud lahendada Loksa linnavalitsus.

Loksa linnavalitsuse protokollist nähtub, et 3. augustil on vastu võetud korraldus sõlmida OÜga Kohvest kümne­aastane rendileping Tallinna tänav 49 majas 129,9 ruutmeetri kasutamiseks. Esimesel korrusel anda OÜle Kohvest rendile 62,3 ruutmeetrit, ühe ruutmeetri renditasu on 5 eurot (78,23 krooni) – kokku 311,50 eurot (4873,92 krooni) kuus. Teise korruse rendipind on 67,6 ruutmeetrit, ühe ruutmeetri rendihind kinnitati 2 eurot (31,29 krooni) – kokku 135,20 eurot (2115,42 krooni) kuus. Teise korruse kasutamise eest hakatakse renti võtma 1. jaanuarist 2012. Alates 1. septembrist 2011 tasub rentnik esimese korruse ruumide ja ka kommunaalkulude eest.

Sõnumitooja küsimusele, miks Kuusalu vald ei toeta kohvikut, vastas abivallavanem Tõnu Ammussaar: „Sellisel kujul ettevõtte toetamine pole võimalik. Nii asju ei aeta.“

Ta lisas: „Sõlmida rendileping ebaõiglaselt kõrge hinnaga, saata rentnik teise omavalitsusse taotlusega rendihind 70 protsendi ulatuses kinni maksta ning hiljem teatada, et me teeme seda hoopis ise, on väga kummaline käitumine. Kohvik on tehtud bussijaama, see on ju äriidee – seal ootab palju rahvast.
Äriidee ei ole kõrge hinnaga sõlmida rendileping ning seejärel taotleda, et keegi kolmas selle eest tasuks põhjendusega, et seal käib Kuusalu valla rahvas – see ei ole veenev. Valla elanikud käivad Loksal paljudes muudes kohtades, sellisel juhul peaks Kuusalu vald ka nende rendimakseid toetama. Samuti tekib küsimus, miks Kohvest ei pöördunud Kuusalu vallavalitsuse poole enne nii kõrge hinnaga rendilepingu sõlmimist, vaid teatas pärast lepingu sõlmimist kuu-päeva, mis ajaks peab Kuusalu vald renditoetuse summa kandma ettevõtte arvelduskontole. Seda enam, kui konkurssi ei olnud ning kellegagi ei konkureeritud.

„Ester Rebas ütles kõrge hinnaga sõlmitud rendilepingu kohta, et pank maksis veel suuremat renti: „Idee küsida Kuusalu vallavalitsuselt toetust, pakkus mulle üks vallaelanik.“

Eelmine artikkelVarastati veepump
Järgmine artikkelPärispeal harjutati tegutsema õlireostuse korral