KAI­SA LIN­NO­LE Hal­ja­la val­la tun­nus­tus­ki­ri

27
La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu eest­ve­da­ja KAI­SA LIN­NO USAs tu­ris­mia­la­sel üle­maailm­sel tea­dus­kon­ve­rent­sil.

MTÜ La­he­maa Tu­ris­mi­ühing juht Kai­sa Lin­no Kol­ga­kü­last sai Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tu­sel Hal­ja­la rah­va­ma­jas Hal­ja­la val­la tun­nus­tus­kir­ja La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu eest­ve­da­ja­na ja val­la koos­töö­part­ne­ri­na tu­ris­mi­vald­kon­nas. Kai­sa Lin­no rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Hal­ja­la val­la­va­lit­sus on ha­ka­nud jär­jest enam tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ma tu­ris­mi­vald­kon­na­le, le­vi­ta­tak­se ko­ha­lik­ku tu­ris­miin­fot ja in­nus­ta­tak­se tu­ris­mi­te­gi­jaid. Ka­hel vii­ma­sel aas­tal on Kai­sa Lin­no saa­nud tu­ris­miü­hin­gu esin­da­ja­na kut­se ka Lää­ne-Vi­ru maa­kon­na tä­nuü­ri­tu­se­le, mis toi­mub EV aas­ta­päe­va pu­hul Rak­ve­re teat­ris.

Eelmine artikkelVal­la­va­nem RII­VO NOOR: „Tä­na­vu­ne on Ani­ja val­la sääs­tuee­lar­ve.“
Järgmine artikkelROMAN SVI­RI­DOV Keh­rast on Ees­ti meis­ter su­mos