Kiiu jäät­me­jaam on aju­ti­selt su­le­tud

189
Kuusalu vald.

Kiiu jäät­me­jaam on kesk­kon­nains­pekt­sioo­ni et­te­kir­ju­tu­se tõt­tu aju­ti­selt su­le­tud, ku­na puu­dub jäät­me­lu­ba. Jäät­me­jaa­ma töö pea­ta­ti det­semb­ri kes­kel, val­la­va­lit­sus on esi­ta­nud taot­lu­se jäät­me­loa saa­mi­seks. Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru sel­gi­tab, et se­ni on jäät­me­jaam töö­ta­nud jäät­me­loa­ta, kuid et­te­kir­ju­tu­se tõt­tu enam jät­ka­ta ei saa. Jäät­me­loa me­net­le­mi­ne võ­tab ae­ga, prog­noo­si­ta­valt saab val­la­va­lit­sus sel­le su­veks. Eli­na Ei­na­ru: „Kiiu jäät­me­jaa­ma vä­ra­val on in­fo sul­ge­mi­se koh­ta. Jäät­med saab viia Lok­sa jäät­me­jaa­ma, lin­na­ga on sõl­mi­tud le­ping. Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na sis­se­kir­ju­tu­se­ga isi­kud saa­vad jäät­meid ära an­da tasuta või vastavalt hinnakirjale.“ Kiiu jäät­me­jaam ava­ti jaa­nua­ris 2009 ja oli tol ajal Ida-Har­jus esi­me­ne, asub Kiiu-Ka­ber­nee­me tee­ris­ti lä­he­du­ses Tam­me kin­nis­tul. Kuu­sa­lu vald ren­dib kin­nis­tut jäät­me­jaa­ma ope­raa­to­rilt Mih­kel Tam­me­pär­gilt.