Trans­por­dia­me­ti lu­ba Valkla-Mäepea bus­si­pea­tu­se ehi­ta­mi­seks

166
Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list MA­DIS PRAKS sei­sab Kiiu-Ka­ber­nee­me maan­tee ää­res ko­has, ku­hu võiks te­ha bus­si­pea­tu­se – Jaa­nuk­se tee­ris­ti lä­he­du­ses. Fo­to Ma­ris Mat­si

Mul­lu det­semb­ri al­gu­ses Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud loos „Lii­ni­buss pan­di käi­ma, aga pea­tu­se koh­ta siia­ni po­le“ kir­jel­das Kuu­sa­lu val­la ela­nik Sil­vi Pukk, kui­das peab bus­si­pea­tu­se puu­du­mi­se pä­rast kõn­di­ma kaks ja pool ki­lo­meet­rit ja­la Kii­du bus­si­pea­tu­ses­se ning sõit­ma bus­si­ga ta­ga­si. Ta saa­tis kir­ju ame­tia­su­tu­se­le, ka Kuu­sa­lu val­la­maj­ja. Kui­gi te­gu on rii­gi­tee­ga, on trans­por­dia­me­ti sei­su­koht ol­nud, et bus­si­pea­tu­se peaks ehi­ta­ma vald. Eel­mi­sel nä­da­lal an­dis trans­por­dia­met Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le loa ka­van­da­da Kuu­sa­lu-Valk­la rii­gi­tee­le Valkla-Mäepea uued bus­si­pea­tu­sed. Li­sa­tud on nõu­ded oo­tea­la­de ra­ja­mi­seks, liik­lus­mär­ki­de pai­gal­da­mi­seks ja liik­le­ja­te­le näh­ta­vu­se ta­ga­mi­seks. Val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks lu­bas, et ehi­ta­ma ha­ka­tak­se lä­hia­jal, es­malt te­hak­se üks bus­si­pea­tus, see tu­leb Kiiust Valk­la suu­nal, sest lii­ni­buss lii­gub se­da pi­di.

Eelmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­last esi­ta­ti Lea­de­ris­se kum­mast­ki 10 pro­jek­ti
Järgmine artikkelRaa­si­ku pe­rearst: se­nis­te ko­gus­te­ga vakt­si­nee­ri­mi­sel me abi ei va­ja