Jätkub arutelu Kuusalu valla lasteaiakohtade teemal

837

Kuusalu lasteaia Jussike hoolekogu saatis lasteaiakohtade kasutamisest lehte vastulause.

Kuusalu lasteaia hoolekogu hiljutisel koosolekul räägiti 3. juuni Sõnumitoojas ilmunud loost „Kuusalu volikogu arutas lasteaedades kohalkäimist“. Kuusalu abivallavanemad Milli Kikkas ja Tõnu Ammussaar selgitavad seal, et seoses lasteaiakohtade vähesusega on hakatud arutama, kuidas kasutada olemasolevaid kohti paremini. On lapsi, kes käivad lasteaias vaid kord või kaks kuus. Milli Kikkas pakkus ühe ideena varianti jagada lasteaiakoht kahe lapse peale – üks käib lasteaias näiteks nädalas kahel päeval, teine kolmel. Hoolekogu vastulauset abivallavanemate öeldule saab lugeda kirjakastist.

Milli Kikkas põhjendab ük sikasjalikumalt: „Val­mimis­järgus on valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise uut korda. Volikogu hariduskomisjon on seda mitu korda arutanud. Mõtleme, kuidas paremini kasutada ressurssi, mis meil on – lasteaiakohti. Minu arvamus­avaldus, kuidas kahe lapse vahel võiks jaotada ühe lasteaiakoha, oli näide ühest võimalikust lahendusest, mida kasutatakse Põhjamaades. See pole lõplik seisukoht ega otsustatud asi, rääkisin sellest diskussiooni algatamiseks. On teisigi võimalikke lahendusi. Loomulikult ei kavatse me seadusi eirata, kuid võib algatada nende muutmise, et omavalitsus saaks talle pandud kohustust paremini täita.“

Uue korra projekti veel menetletakse ja täiustatakse, arutatakse komisjonides ning lõpuks peab kinnitama vallavalitsus. Abivallavanem jutustab, et kõne all on ka idee moodustada kogu Kuusalu valla peale üks lasteaiajärjekord. Seda saaks hallata ühtse arvutiprogrammiga. Avaldusi esita­tak­se laste­aeda­desse, järjekorda näevad volitatud valla­ametnik ja laste­aedade juha­ta­jad. Lapsevanem saab lapse and­meid järjekorras liikumi­se kohta jälgida elektrooniliselt.  Oleks läbipaistvam ja tooks selgust.“

Tõnu Ammussaar: „Saabuval sügisel on Kuusalu vallas lasteaiakohata üle saja lapse. See on tõsine probleem. Lasteaiakoha puudumise tõttu on lapsevanemad õnnetud. Vald on lasteaedade omanik, tal peab olema õigus määrata ja kontrollida, kuidas lasteaiakohti kasutatakse. Vallal pole ressurssi uue lasteaia ehitamiseks. Riik lubas eelmisel aastal Kiiu lasteaia rajamiseks raha, siis aga võttis lubaduse tagasi. Vald on ka tänavusse KOIT-kavasse esitanud Kiiu lasteaia projekti.  Siseministeerium hindas dokumendid sobivaks. Juuni lõpuks hakkab maavalitsuse komisjon projekte pingeritta seadma.“

Kuusalu valla lapsevanem, pedagoog Piia Palge-Lepik on elanud Norras ja leiab, et lasteaiakohtade leevendamiseks on vaja head tahet ning soovi nii lasteaedadelt kui ka valla ametnikelt: „Põhjamaade mudelit ei saa üle võtta üksühele, kuid selles on häid momente, mida saaks meil edukalt rakendada. Üks on lasteaiakohtade jagamine, kohal käivate laste arv sellest rühmas ei suurene. Osa-ajaga koht on lahendus, mis Norras töötab väga hästi – ühe lasteaiakoha täidavad kaks last, üks 60-, teine 40-protsendilise kohaga. See süsteem vajab kindla korra väljatöötamist ja lepingute sõlmimist lapsevanemaga, fikseeritakse, millal on konkreetse lapse „aiapäevad“. Muudatused on võimalikud, tuleb olla paindlik ja otsida lahendusi. Palju sõltub riigi poliitikast ja seadusandlusest.“

Ka Kuusalu lasteaia hoolekogu esimees Triin Lõhmus ütleb, et on arutanud teiste lapsevanematega ning nad on valmis diskussioonideks, kuidas lasteaiakohtade defitsiiti lahendada: „Meie kiri on tehtud lähtudes praegusest seadusandlikust ruumist, muid võimalusi seadus ei anna. Peame oluliseks lasteaia hea õpikeskkonna tagamist. Samas mõistame nende muret, kelle laps pole lasteaeda pääsenud.“