HOLi volikogu istungil tutvustati plaanitavaid kergliiklusteid

682

Kõnniteid on kavas luua nii Loksa linna kui Anija, Kuusalu ja Raasiku valda.

19. jaanuaril oli Aegviidu vallas Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu istung, kus tutvustati Harjumaa kergliiklusteede teemaplaneeringut.
Eskiisplaneeringus on välja toodud juba olemasolevad ja plaanitavad kergliiklusteed. Planeeritavad teed on planeeringusse kantud kahe etapina, esimese etapi teed on prioriteetsemad.

Anija valla tähtsamad kergliiklusteed tuleksid Alavere-Kehra ja  Anija mõisa-Lilli-Kehra teelõikudele. Niiviisi kulgeb kergliiklustee Jõelähtmelt Koseni ja läbib Kehrat. Anija valla kergliiklusteed on II etapi teed.

Raasiku vallas tuleksid planeeritud teed Lagedi-Aruküla-Peningi teelõigule, Leivajõest vene kiriku ristini, Peningi teeristist Jägalani, Raasiku-Kostivere teelõigule. Kergliiklusteed läbiksid ka Aruküla ja Raasiku alevikke. Kõik Raasiku valla teed on I etapi teed. 

Loksa linna kõnniteed on plaanitud Tallinna-Rohuaia ristmikult kuni Loksa tervisekeskuseni, Mere tänavale Valgejõest kuni Rahu tänavani, Posti tänavale Tallinna ja Rohuaia tänavate vahel, Rahu tänavale kirikust Kuivoja ristini. Teed plaanitakse ehitada loetletud järjekorras.

Kuusalu vallas on kergliiklusteed plaanitud Kiiu-Kuusalu teelõigule ehk sidehoonest Leesi ristini, Kolgaküla-Loksa lõigule ja Valkla-Salmistu ringile.

Harju Maavalitsuse arenguosakonna juhataja Heino Alaniit selgitas, et ajalisi kriteeriume, kui kiiresti teed esimeses või teises etapis peaksid valmima, ei ole paika pandud: „Meil ei ole selles osas viisaastakuplaane. Teed valmivad nii, kuidas võimalused lubavad. Etappide tähtsust ei tasu üle hinnata.“

Planeeringut peab ta oluliseks, sest selle põhjal on kohalikel omavalitsustel tulevikus hea projektitaotlusi esitada.  Heino Alaniit andis volikogu istungil teada, et teemaplaneering on töös ja saadetakse kohalikele omavalitsustele kooskõlastuseks ning ta ootab nendelt eskiisi avalikul arutelul aktiivsust. Eskiis on kättesaadav Harju Maavalitsuse koduleheküljel.

Kergliiklusteid puudutavatest probleemidest tõi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Eero Pärgmäe välja nende ehitamise ja hooldamise kohustuse: „Meil on vaidlused, kes hakkab seda korraldama – kas Maanteeamet või kohalik omavalitsus.”

Eelmine artikkelMobiiltelefoni vargus
Järgmine artikkelVALDO PRAUST on Anija valla aukodanik