HELI KARU sai Heino Kaljuste Fondi stipendiumi

1290

HELI KARU töötab Alavere ja Raasiku koolis muusikaõpetajana ning juhendab Heli laulustuudiot Kehras.

Heino Kaljuste Fondi stipendium antakse muusikaprofessori sünniaastapäeval, 18. novembril alates 2002. aastast Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia edukamale koolimuusika eriala üliõpilasele ning aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale. Tänavu määrati üks 350 euro suurune stipendium ning selle saab akadeemia koolimuusika osakonna ettepanekul muusikaõpetaja Heli Karu magistriõpinguteks.

Heli Karu hakkas Kehra lastemuusikakoolis tööle Otsa-nimelise muusikakooli õpilasena 1988. aastal. 1990-1992 õppis ta konservatooriumis kaugõppes koorijuhtimist, kuid kool jäi lõpetamata.

„Ootasin aastaid võimalust, et oma haridustee lõpetada. See tekkis seoses VÕTA-programmiga –Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine.
Sain oma varasemad ainepunktid üle kanda ja õpinguid jätkata,” selgitas ta.

Tänavu kevadel sai Heli Karu muusikaakadeemias bakalaureusekraadi ja jätkab magistriõppes koolimuusika eriaalal. Stipendiumi määramine tuli talle üllatusena: „Auhindu antakse tavaliselt tugevate saavutuste, konkursside võitude eest. Kui töötad lastega maakoolis, jääd tavaliselt suure tähelepanuta. Kuid sel aastal oli stipendiumi määramise üks mõte väärtustada maapiirkodades tehtavat tööd.”

Ka oma magistritöö koostab Heli Karu maakoolide põhjal. Stipendiumi määramisest teatati talle avalikult koolimuusika päeval, 18. novembril Raasiku koolis, kus muusikapedagoogika tudengid viisid läbi tunde ja töötubasid. Aktusel õnnitlesid õpetajat kolleegid ning vallavalitsuse ja muusikaakadeemia esindajad.