Har­ju­tus­väl­ja­de hü­vi­tis Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­le

26
Suur osa Kaitseväe keskpolügoonist asub Kuusalu vallas, Soodla harjutusväli Anija vallas.

Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se pea­di­rek­tor all­kir­jas­tas 1. märt­sil käsk­kir­ja, mil­le­ga mää­ras ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le kait­se­väe ja Kait­se­lii­du har­ju­tus­väl­ja ka­su­ta­mi­se­ga kaas­ne­va olu­li­se häi­rin­gu hü­vi­ta­mi­seks 2024. aas­ta hü­vi­ti­se suu­ru­se. Hü­vi­tist saa­vad oma­va­lit­su­sed, kel­le ter­ri­too­riu­mil paik­neb har­ju­tus­vä­li ja har­ju­tus­väl­ja ümb­rit­sev mõ­jua­la, mil­lel on ehi­tis­re­gist­ris­se kan­tud elu­ruu­mid. Mõ­jua­la ula­tus sõl­tub har­ju­tus­väl­jal ka­su­ta­ta­va­test rel­va­lii­ki­dest ja nen­de te­ki­ta­ta­va mü­ra­häi­rin­gu tu­ge­vu­sest. Ko­gu Ees­tis saa­vad hü­vi­tist 16 oma­va­lit­sust. Kuu­sa­lu vald saab käe­so­le­val aas­tal 146 106 eu­rot, Ani­ja vald 57 158 eu­rot. Ta­pa val­la­le makstakse hü­vi­ti­seks 330 533 eu­rot ja Kad­ri­na val­la­le 36 980 eu­rot. Har­ju­maalt saa­vad hü­vi­tist ka Lää­ne-Har­ju vald – 120 713 eu­rot ja Kii­li vald – 97 707 eu­rot. Hü­vi­tis tu­leb oma­va­lit­sus­te­le Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se kau­du väl­ja maks­ta 31. märt­siks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la Kul­li kül­la kruu­sa­kar­jää­ri ei teh­ta
Järgmine artikkelDoku­men­taal­fil­mis „Va­ra küps“ on pal­jud kaad­rid fil­mi­tud La­he­maal