Alavere ja Kehra supluskohas ei tasu ujuda

59

Anija vallavalitsuse tellitud supluskohtade vee analüüsidest selgus, et Alavere tiigi vesi ei ole suplemiseks sobiv – 31. juulil võetud proovis ületasid soole enterokokid lubatud piirmäära. 4. augustil võetud proov kinnitas, et soole enterokokkide arv tiigivees on veel kasvanud ning lubatust rohkem on ka kolibaktereid. 4. augusti proovist selgus, et ka Kehra supluskoha vesi pole ujumiseks sobiv – mikrobioloogiline analüüs näitas, et vees leidub üle piirnormi soole enterokokke.

Eelmine artikkelValit­su­se eel­nõu har­ju­tus­väl­ja­de­ga seo­tud hü­vi­tis­te koh­ta
Järgmine artikkelVoo­se koh­vi­ku­te­päe­val müü­di ka eh­teid, kä­si­tööd ja va­nak­raa­mi