Har­ju­maa tä­nuü­ri­tus või­du­pü­hal

333
Tä­nuü­ri­tu­sel tun­nus­ta­tu­te ühis­pil­dil on ÜL­LE TAMM, MAR­JU RAND­LEPP, MAR­GE RA­JA, LEE­LO TUN­GAL, UR­MAS KIRT­SI, AND­RES KASK­LA ja UL­VI RAND. Fo­to Pee­ter Hütt

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit (HOL) ja Rae val­la­va­lit­sus kor­ral­da­sid või­du­pü­hal, 23. juu­nil Har­ju maa­kait­se­päe­va Co­vi­di tõt­tu väik­se­mas ma­hus, kui on ol­nud ta­va­pä­ra­selt. Loo ale­vi­ku Va­ba­du­se hii­de is­tu­ta­ti või­du­tamm, Jü­ri ki­ri­kuaias mä­les­ta­ti Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nuid, või­du­tu­li ja­ga­ti oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­te­le Jü­ri spor­di­hoo­ne ees.

Jü­ri spor­di­hoo­nes­se olid tä­nuü­ri­tu­se­le kut­su­tud oma­va­lit­sus­te, Kait­se­lii­du ja Nais­ko­du­kait­se esin­da­jad ning HO­Lilt tun­nus­tu­se saa­nud har­ju­maa­la­sed.

HO­Li esi­mees, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp an­dis Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gi ja maa­kon­na au­ko­da­ni­ku tiit­li kir­ja­nik Lee­lo Tung­la­le. Tee­ne­te­mär­gid said Rae val­la ha­ri­du­se peas­pet­sia­list Mar­ju Rand­lepp Har­ju­maa ha­ri­du­s-e­lu eden­da­mi­se eest, Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­du ase­di­rek­tor Jan Trei Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te aren­gus­se ja ühis­te­ge­vus­se pa­nus­ta­mi­se eest, Sõ­nu­mi­too­ja pea­toi­me­ta­ja Ül­le Tamm ko­ha­li­ku aja­kir­jan­du­se eden­da­ja­na. Tee­ne­te­märk nr 100 oli Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tut pik­ka ae­ga juh­ti­nud Hei­no Ree­se­li­le.

Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pärl 2020 tiit­li päl­vis Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand. Suu­re HOL­ME­Ri sai Kuu­sa­lu en­di­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, Väi­ke­se HOL­ME­Ri Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja ja Lok­sa abi­lin­na­pea And­res Kask­la pi­kaa­ja­li­se tu­le­mus­li­ku te­ge­vu­se eest maa­kon­na ta­se­mel ja ko­ha­li­kus elus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu algk­las­si­ma­ja­le pan­di nur­ga­ki­vi ja pee­ti ka sa­ri­ka­pi­du
Järgmine artikkelAni­ja val­la pree­mia kuld­me­da­lis­ti­de­le