Harju haridusasutuse aasta teo tiitli said Kuusalu kehalise kasvatuse õpetajad

3353

Maavalitsus ja HOL tunnustasid Harjumaa parimaid haridustöötajaid.

ÜLLE TAMM
KÜLLI KOPPELMAA

Kehra õpetaja MAIRE NORMAK.
Kehra õpetaja MAIRE NORMAK.
Kuusalu õpetajad vastuvõtul Estonia talveaias: ees MARIA TREI, INGRIT KEERMA, SERGO TREUFELD ja maavalitsusest MARIS LIIDERS, taga MARGIT JÄETMA, HOLi juht KAUPO RÄTSEP ja MARGUS KEERMA.
Kuusalu õpetajad vastuvõtul Estonia talveaias: ees MARIA TREI, INGRIT KEERMA, SERGO TREUFELD ja maavalitsusest MARIS LIIDERS, taga MARGIT JÄETMA, HOLi juht KAUPO RÄTSEP ja MARGUS KEERMA.

Möödunud neljapäeval võõrustasid Harju maavalitsus ja Harjumaa Omavalitsuste Liit rahvusooperi Estonia talveaias tänuüritusel maakonna 2016. aasta parimaid haridustöötajaid.
Tunnustusi jagati 9 kategoorias: aasta lasteaiaõpetaja, klassijuhataja, klassiõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, õppeasutuse juht, suunaja, hariduse sõber, haridusasutuse aasta tegu.
Harjumaa haridusasutus aasta teoks hinnati Kuusalu keskkooli võitu maakonna koolide kompleks­arvestuses eelmisel aastal.
Tänukirja võtsid haridus- ja sotsiaalosakonna juhilt Maris Liidersilt ja HOLi juhatuse esimehelt Kaupo Rätsepalt vastu Kuusalu keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja ja Kuusalu Spordiklubi juht Margus Keerma ning Ingrit Keerma, Margit Jäetma, Maria Trei ja Sergo Treufeld.
Aasta teo auhinnaga tunnustatakse haridusasutuse ettevõtmisi, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse ning väärivad esiletõstmist ja jagamist.
Kuusalu kehalise kasvatuse õpetajate kandidatuuri esitas Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats. Ta kirjutas oma ettepanekus, et tänu Margus Keerma pühendunud ja innukale tööle meeskonna mootorina võitis Kuusalu keskkool harjumaa koolide meistrivõistlustel kompleksarvestuses esikoha. Kehalise kasvatuse õpetajaid motiveerivad õpilaste innukus ning soov treeningutes ja võistlustel osaleda. Kooli kehalise kasvatuse õpetajad moodustavad suurepäraselt toimiva meeskonna, kes mõistab teineteist poolelt sõnalt ja tuleb toime igas olukorras.
Margus Keerma rääkis Sõnumitoojale, et kehalise kasvatuse õpetajad võtsid ühiselt vastu otsuse osaleda kompleksvõistlustel, mis tähendab, et kõigi 8 spordiala võistlustel peab kindlasti osa võtma. Kui osad õpetajad on õpilastega võistlemas, siis teised asendavad neid kehalise kasvatuse tundides. Kokku on lepitud ka kooli juhtkonnaga, sest osalemine tähendab transpordikulutusi.
Lõpparvestuses võetakse arvesse 7 spordiala tulemused, kõige nõrgema ala tulemused langevad välja: kergejõustik, murdmaateatejooks, teatesuusatamine, ujumine , jalgpall, rahvastepall, võrkpall, korvpall. Arvestust peetakse aasta kaupa – jaanuarist detsembrini.
Kokku on Kuusalu kool võitnud kompleksarvestuses 6 korda, arvestust on peetud alates 2002. aastast, masu ajal aastatel 2009 ja 2010 karikat välja ei antud.
Aasta jooksul osalevad võistlustel koolist 150-170 õpilast. Ka tänavu on Kuusalu kooli noortel sportlastel läinud hästi, ollakse esikohal, jäänud on veel ujumine, rahvastepall ja korvpall.
Margus ja Ingrit Keerma õpetavad Kuusalu koolis 26. aastat, lisaks kehalise kasvatuse tundide andmisele on nad ka treenerid. Margit Jäetma tuli Kuusalu kooli tööle 1985. aastal, vahepeal oli mujal, tagasi tuli 1990ndate aastate lõpus. Ka tema teeb lisaks tunniandmisele treeneritööd.
Maria Trei alustas ujumistreeningutega Kuusalu spordikeskuse ujulas. Ujumistunde annab ta algklassilastele kolmandat aastat, ujumise ringitunde annab teistele õpilastele Marianne Seimann.
Sergo Treufeld on Margus Keerma õpilane Kuusalu koolis, nüüd on ta teist aastat sama kooli õpetaja. Veel annab ta pallimängude ringitunde, kus noori valmistatakse ette pallimänguvõistlusteks. Käesoleval aastal hakkas Sergo Treufeld õppima Tallinna Ülikoolis kehalise kasvatuse õpetajaks.
Kuusalu kooli kehalise kasvatuse õpetajad said kutse Jõhvi kontserdimajja, kus laupäeval, 8. oktoobril tuleb aasta õpetajate gala „Eestimaa õpib ja tänab“. Peost teeb ETV otseülekande.

Harjumaa aasta klassiõpetaja laureaat – MAIRE NORMAK Kehrast
Üks Harjumaa Aasta klassiõpetaja kuuest laureaadist on Kehra gümnaasiumi 2. klassi õpetaja Maire Normak.
Aasta klassiõpetaja auhinnaga tunnustatakse õpetajat, kes on silmapaistvalt aidanud kaasa oma klassi õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule ja kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist.
Maire Normaku esitas tiitlile Kehra gümnaasium. Direktor Kaido Kreintaal ütles, et eelmisel aastal valiti Maire Normak oma koolis aasta õpetajaks, maakonna parimaks esitamine oli selle loogiline jätk. Maavalitsusele saadetud põhjenduses on kirjas, et Maire Normak on ere näide sellest, kuidas sünniga kaasa antud talenti on võimalik kogemustega lihvida peaaegu täiuslikuks, jäädes kolleegide ja õpilastega suheldes ikka sama lihtsaks ja osavõtlikuks nagu aastakümneid tagasi: „Tal on oskus rakendada õpetamisviise, mille keskmes on alati õppija isiksus oma tugevamate ja nõrgemate külgedega.“
Maire Normak on Kehra koolis töötanud 30 aastat peamiselt alg­klasside õpetajana, on andnud algklassidele ka kehalise kasvatuse tunde.

Harjumaa aasta hariduse sõber – Kehra Kooli Vilistlased
Üks kahest Harjumaa aasta hariduse sõbra laureaadist on MTÜ Kehra Kooli Vilistlased.
Aasta hariduse sõbra auhinnaga tunnustatakse üksikisikuid või organisatsioone, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel või teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas.
MTÜ Kehra Kooli Vilistlased esitas tiitlile Kehra gümnaasium. Kaaskirjas põhjendati – MTÜ on suurepärane näide, kuidas kooli vilistlased organiseeritult koonduvad, kui on vaja toetada oma kooli, et saada üle madalseisust, taastada ja kaasajastada kooli sümboolikat ning otsida võimalusi koolikeskkonna parandamiseks. Nad on toetanud kooli kevadballi läbiviimist, premeerivad iga õppeaasta lõpus edukamat koolilõpetajat.
Direktor Kaido Kreintaal lisas, et Kehra kooli vilistlased on väga aktiivsed, vähese ajaga palju jõudnud, tänavu viisid läbi ka kooli õueala ideekonkursi.
Tänukirja käis maavalitsuses vastu võtmas Kehra Kooli Vilistlaste juhatuse liige Nelli Restov.