Anija ja Kuusalu valla ning Loksa linna noored võivad saada abi noorte tugilast

1609

Aprillist töötavad Kose ja Loksa noortekeskuste juures Kose-Anija ja Loksa-Kuusalu noorte tugilad.

Noorte tugilad on osa riiklikust tegevuskavast, millega aidata 15-26aastastel töö kaotanud või koolist lahkunud noortel võimalikult kiirelt naasta ühiskonnaellu. Programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning haridus- ja teadusministeerium. Tugilaid hakati noortekeskuste juurde moodustama möödunud sügisel. Programmis saab osaleda noortekeskus, kes on Eesti Avatud Noortekeskuste liige. Nüüdseks on tugila-programmiga ühinenud Eestis ligi 50 noortekeskust. Neisse võeti avalike konkursside kaudu tööle NEET-noorte spetsialistid, kes peavad läbima spetsiaalse koolituse ning hakkama noori toetama – aitama neil jõuda oma soovides selgusele, abistama kontaktide loomisel haridusasutuste ja erinevate tööandjatega.
Kose noortekeskuse NEET-noorte spetsialist on Alavere noortekeskustes noortejuht Kätlin Takk, kes töötab Kose-Anija tugilas. Loksa noortekeskuse NEET-noorte spetsialist on noorsootöötaja Diana Nooska, kes töötab Loksa-Kuusalu tugilas.
„Eesmärk on jõuda noorteni, kes ei tööta ega õpi. Nad ei pea olema töötuna arvel, oodatud on ka näiteks väikese lapsega kodused emad,“ ütles Kätlin Takk ja lisas, et sihtgrupi noortega on kavas erinevad tegevused alates privaatsest suhtlusest kuni õpi- ja töötubadeni.
„Lähtume iga noore isiklikust vajadusest. Kellel on kool jäänud pooleli, püüame aidata leida võimaluse edasi õppida. Kes soovib minna tööle, sellel aitame luua kontakte töötukassa, Rajaleidja ja kõikvõimalike kohalike asutustega, kes võiksid talle pakkuda tööd. Kel on motivatsioonipuudus, temal püüame aidata jõuda selleni, et ei jätaks saavutatut pooleli, vaid jätkaks neis valdkondades, mis on talle meelepärased.“
Ta lisas, et mõnikord on noorel vaja lihtsalt inimest, kellele oma muredest rääkida, kurta, kui on motivatsioonikriis: „Alati ei pruugi meie pakkuda lahendust, aga saame suunata noore spetsialistide juurde, kellest on tal abi.“
Diana Nooska kinnitas – kuna projekt võimaldab tugilates pakkuda mobiilset noorsootööd, on nad vajadusel valmis minema tööpiirkonnas kohale kõikjale: „Tahame jõuda noorteni, kes on ühiskonnaelust jäänud kõrvale. Noortekeskusesse ei julge igaüks tulla abi küsima, mõned ei pääse sinna, kohtume, kus noortel mugavam.“
Tugilate töötajatel on plaan korraldada infopäevi, minna end tutvustama koolidesse, teha koostööd kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega. Koostööd koolidega peavad Kätlin Takk ja Diana Nooska väga olulisteks ning loodavad aidata ennetada kooli pooleli jätmist. Nad kutsuvad ka lähedasi üles märkama mõtetega tupikusse sattunud või motivatsioonipuuduseta noori, kes ei õpi ega tööta , ja soovitaksid neil pöörduda noorte tugilasse.

Eelmine artikkelPikaveres tuleb näidiskoolipäev
Järgmine artikkelHAIN KOITLA räägib elust sõjaaja Venemaal ning majanditest Pikval ja Alaveres