HAN­NES PIK­KEL Ani­ja vo­li­ko­gus

299
Hannes Pikkel

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus­se Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast va­li­tud In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko esi­tas Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se oma vo­li­tus­te pea­ta­mi­seks ala­tes 1. juu­list ku­ni käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni. Va­li­mis­ko­mis­jon pea­tas te­ma vo­li­tu­sed soo­vi­tud ajaks ning kin­ni­tas vo­li­ko­gu liik­meks ku­ni 31. det­semb­ri­ni 2022 asen­dus­liik­me­na Han­nes Pik­ke­li, kes kan­di­dee­ris sa­mu­ti Ees­ti Keske­ra­kon­na ni­me­kir­jas.

Eelmine artikkelHajaa­sus­tu­se prog­ram­mi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la taot­le­ja­te­le
Järgmine artikkelSelt­si uus ju­ha­tus taa­se­lus­tas Pik­va-Ara­va kü­la­päe­va tra­dit­sioo­ni