Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du

248

Pü­ha­päe­val, 11. sep­temb­ril oli Aru­kü­la staa­dio­nil Raa­si­ku val­las aas­ta jook­sul sün­di­nud las­te lu­si­ka­pi­du, ku­hu olid koos va­ne­ma­tega kut­su­tud 86 last, kes on sün­di­nud va­he­mi­kus eel­mi­se aas­ta au­gus­tist ku­ni tä­na­vu au­gus­ti lõ­pu­ni. Neist olid ko­hal 53. Bee­bi­sid ja nen­de va­ne­maid ter­vi­ta­sid Tal­lin­na pe­re­kon­na­sei­sua­me­ti en­di­ne ju­ha­ta­ja Ka­rin Kask ja Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem. Iga laps sai mä­les­tu­seks ni­me­kaar­di ja val­la va­pi­ga hõ­be­ta­tud lu­si­ka. Ku­na raa­ma­tu „Mi­nu pi­si­ke puu“, mi­da on Raa­si­ku val­la uu­te­le il­ma­ko­da­ni­ke­le mit­mel aas­tal ja­ga­tud, uus trükk val­mib al­les no­vemb­ris, an­tak­se need üle hil­jem. Lu­si­ka­peol teh­ti staa­dio­nil lap­se­vank­ri­te­ga ühi­ne au­ring, söö­di tor­ti ning val­la­va­nem kin­kis kõi­ki­de­le las­te­le hee­liu­mi­ga õhu­pal­lid.

Eelmine artikkelKõn­nu uus kü­la­va­nem on KUL­DAR PÄRN
Järgmine artikkelMuu­da­tu­sed Ani­ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des