Ettepanekud Kolga aleviku tänavate nimede kohta

1376

Kuusalu vallamajas ja Kolga raamatukogus saab tutvuda aleviku tänavate plaaniga.

Kuusalu vallas olid Kiiu ja Kolga alevikud seni tänavanimedeta. Hiljuti kehtestas vallavalitsus Kiiu tänavate nimed.

Vallavalitsus on otsustanud, et tänavasildid ja majade numbrid tellitakse kõigile ühe­sugused, nii kortermajadele, asutustele-ettevõtetele kui ka eramajadele. Kiiu sildid ja numbrid on juba tellitud, need peaks valmima aprilli lõpuks. Ka Kolga tänavanimede sildid ja majade numbrimärgid tellib vallavalitsus. Majasiltide eest tasuvad kinnistuomanikud.

Nüüd on valla planeerimiskomisjon kokku leppinud ja paika pannud Kolga tänavanimede plaani, millele oodatakse kuni 20. aprillini muudatus­ettepanekuid. Plaaniga saab tutvuda Kuusalu vallamajas Kiius ja Kolgas raamatukogus.

Teedele ja tänavatele nimepanemisega tegelenud valla munitsipaalvara spetsialist Rein Kiis käis Kolgas kohtumas Astrid Veltsmaaga, kes on teinud kohaliku põliselaniku ja kodu-uurijana nimede kohta mitu ettepanekut. Kohtumisel kinnitas Astrid Veltsmaa, kuigi Kolgast on pärit omaaegne legendaarne maadleja Aleksander Aberg, ei soovi suguvõsa, et rammumehe nimi jäädvustataks kohaliku tänavanimena.

Planeerimiskomisjon on Kolga tänavanimesid arutanud kahel korral, teisel koos­olekul osales ka Kolga elanik ja vallavolikogu liige, ajaloolane Ott Sandrak. Mõtteid nimede kohta saatis Raul Raudsepp Kolgast ning arupidamistel osales valla maakorraldaja, Kolga elanik Sirje Muru.

Pikem vaidlus tekkis seoses Kirbuküla elamutega. Rahvasuus nimetatakse seda eramajade piirkonda juba aastaid nii, kuid uute tänavanimede seas seda pole. Valla peamaakorraldaja Peeter Raudsepp selgitab, kui kinnistuid hakati maakatastrisse seadma, soovisid majade omanikud, et Kirbukülana piirkonda ei nimetataks – katastris on nimi  Paepealse.

Samas tegi Ott Sandrak nüüd planeerimiskomisjoni koosolekul ettepaneku, et Kirbuküla nime võiks siiski kaaluda – on omapärane ja rahvasuus jätkuvalt kasutuses. Rein Kiis kinnitab, kui Kolga inimesed soovivad, et Paepealse asendataks Kirbukülaga, võib seda teha.

Tema sõnul võib küsimusi tekitada ka nimi Männiku tee. See on peatee, mis suundub mõisa juurest Vana-Narva maanteeni. Nimi tuleneb sellest, et maanteeristis asus kunagi Männiku kõrts.

Kortermajade ja mõisa aia vahele jääv ala on Lossi plats. Kuna Kiius on juba Mõisa tee, siis väikeses vallas ei tahetud, et kahes alevikus oleks sama nimi.

Seni Eriku nime kandnud uute majade ja müügisolevate kinnistute rajoonile pakutakse nimeks Leeskõrve. Vahvaid tänavanimesid on veelgi: Saalimäe, Ulliallika, Kullava tee.

Eelmine artikkelVargus Kuusalu vallas
Järgmine artikkelKolga kool saab Avatud Eesti Fondi auhinna