Enamik Kuusalu volikogust hääletas revisjonikomisjoni liikme MART REIMANNI umbusaldamise vastu

1030

MART REIMANNI umbusaldamise algatas revisjonikomisjoni esimees SULEV VALDMAA.

Kuusalu valla revisjonikomisjoni esimees Sulev Valdmaa esitas volikogu 25. novembri istungil avalduse komisjoni liikme Mart Reimanni umbusaldamiseks. Ta selgitas, et revisjonikomisjon on pidanud 21 koosolekut, Mart Reimann on osalenud ühel korral. Seaduse järgi saab revisjonikomisjoni liiget taandada ainult umbusaldamise kaudu. Revisjonikomisjon on volikogu ainus komisjon, mille liikmed tuleb vastavalt seadusele valida salajasel hääletusel volikogu istungil.
Umbusalduse avaldamine oli Kuusalu vallavolikogu 22. detsembri istungi päevakorras. Vastavalt põhimäärusele sai umbusalduse algataja esmalt võimaluse teha kuni 15minutilise ettekande, iga volikogu liige võis talle esitada kaks küsimust, kuid läbirääkimisi ei avatud. Siis sai umbusaldatav õiguse pidada 15minutiline kõne. Küsimusi esitada ei saanud.
Sulev Valdmaa selgitas, et algatas umbusaldamise praktilise töö vajadusest ja soovist muuta töö efektiivsemaks. „Mart Reimanni kui isiku vastu pole mul midagi,“ lausus ta.
Raul Valgiste: „Seaduse järgi peab liikmeid olema vähemalt kolm, Kuusalu revisjonikomisjonis on neli. Kui mõni liige aktiivselt tööst osa ei võta, aga aegajalt osaleb, oleks see lisaväärtus. Miks jätta komisjon lisaväärtuseta?“
Sulev Valdmaa: „See on volikogu otsustada. Minul ei ole usku, et osaleb.“
Mart Reimann teatas oma kõnes, et on olnud hõivatud, revisjonikomisjoni koosolekud on toimunud lühikese etteteatamisega: „Minu puudumine pole komisjoni töö efektiivsust takistanud. Tulevikus püüan planeerida aega paremini. Olen arengukomisjoni juht, Andres Kaarmann on selle komisjoni töös osalenud ühel korral, aga on teinud tublisti tööd.“
Umbusaldamise hääletus oli avalik. Umbusaldamise poolt olid 4 volikoguliiget, vastu oli 10. Seega umbusaldust ei avaldatud.
Volikogu esimees Enn Kirsman märkis, et samadel põhjustel ei või umbusalduse avaldamist arutada rohkem kui kord kvartalis.

Eelmine artikkelIda-Harju suusa- ja uisurajad on avatud
Järgmine artikkelKolme aasta pärast on Kehras uus soojatootja