Eesti Ekspress paneks Kolga keskkooliosa kinni

862

Eesti Ekspressi analüüsi järgi võiks Kolgas gümnaasiumiklassid sulgeda ning Kehra ja Loksa koolide osas seda kaaluda.

Ajalehes Eesti Ekspress ilmus möödunud neljapäeval Heidit Kaio kirjutis „Ekspress paneb gümnaasiume kinni“. Selles on ära toodud Eesti keskkoolid ning vaadatud, kas nad vastavad ühele neljast tingimusest, mille alusel võiks gümnaasiumiklassid sulgeda, jättes kõrvale tunded ja tuginedes arvudele.
Kõrvutatud on haridus- ja teadusministeeriumi tellitud uuringut ning Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Leht sulgeks Eestis kokku 50 keskkooli ja 17 kohta ütleb, et nende jätkamiseks on raske leida põhjendusi. Harju maakonna 19 gümnaasiumist paneks Eesti Ekspress kinni 10, nende seas ka Kolga keskkooli. Kinnipanekut võiks kaaluda Loksa ja Kehra gümnaasiumi puhul. Tegutsemist võiksid jätkata 7 gümnaasiumi, nende hulgas ka Kuusalu keskkool.

Neli analüüsis arvestatud tingimust on: kui maagümnaasiumis õpib vähem kui 50 õpilast; vöhemalt veerand piirkonna lastest suundub õppima mujale; kooli kogunevad noored, kelle keskmine hinne on põhikooli lõpus alla 4,0; kool asub mõne suure haridusliku tõmbekeskuse külje all.

Sõnumitooja uuris koolidirektoritelt, mida Ekspressi analüüsist arvavad ja kuidas näevad oma kooli tulevikku lähiajal. Uuest õppeaastast ehk septembrist 2011 rakendub uus nõue, et koolide gümnaasiumiosas peab olema kaks paralleelklassi ning rakendada tuleb kolme õppesuunda.

Kolga keskkooli direktor Tõnu Valdma: „Kolga kooli põhimäärus on vastu võetud, selles on keskkooliosa kirjas. Ka Kuusalu valla koalitsioonilepingu järgi sel valitsemisperioodil Kolga keskkoolis muutusi ei toimu. Kaht paralleelklassi meile ei teki, õppesuunad tulevad humanitaar- ja reaalained ning pärimus- ja loomemajandus.“

Kehra gümnaasiumi direktor Urve Rannaääre: „Vallavolikogu on võtnud vastu otsuse, et vene kooliosa säilitatakse Kehras, seega ei näe põhjust gümnaasiumi sulgemiseks. Tegeleme õppesuundadega, avalikustada neid veel ei tahaks. Seoses kooli remondiga oleme mõelnud õpilaste peale, tahame alumise korruse kujundada õppe- ja infokeskuseks.“

Loksa gümnaasiumi direktor Õnnela Tedrekin: „Need, kes analüüsivad, ei tea, mis hakkab toimuma. Meie eelis on kakskeelne kool. Tahame anda Loksa koolile 2013. aastaks lisaks välimusele ka tugeva sisu. Teen kõik, et saaksime paika kolm õppesuunda: humanitaar-, sotsiaal- ja loodusained.“

Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats: „Kahe paralleel­klassi peale tulevad uuel õppeaastal 10. klassile loodus-reaal, sotsiaal-humanitaar ja praktiline õppesuund. Praktilisel suunal hakkame õpetama ettevõtlust, kodumajandust, riigikaitset, administratiivtööd ja muud sellist.“

Kuusalu koolis on praegu 109, Kehra koolis 66, Loksal 60 ja Kolgas 32 gümnaasiumiõpilast.

Eelmine artikkelKehra linnas löödi meest
Järgmine artikkelTeeme Ära 2011 talgupäev on laupäeval, 7. mail