„Eakatele peaks nooremate kõrval tööd jätkuma.“

896

Hea tahte saadik KATRIN KARISMA-KRUMM ärgitas Kostivere seminaril pensionäre võtma ühiskonnaelust rohkem osa.

Euroopa aktiivselt vananemise ja põlvkondadevahelise suhtlemise aasta hea tahte saadik Katrin Karisma-Krumm on ise samuti pensionär. MTÜ Kiiu Arendus eakatele suunatud projekti „Kiiduväärt algus“ seminaril, 30. märtsil Kostivere mõisas rääkis ta, kuidas tavaliselt mõeldakse aktiivse vananemise all seda, et pensionäridele tuleb korraldada mõni üritus.

„Aga meile on tarvis, et saaksime tegutseda, et meid tunnustataks. Iga inimene saab õnnelikuks enda retsepti järgi, ent väga palju oleneb ka sellest, millises kogukonnas elatakse ja kuidas seal suhtutakse,“ sõnas hea tahte saadik.

Ta tuletas meelde, kuidas Eesti Vabariigi taasloomise algusaastatel, kui riik alles hakkas saama jalgu alla, tekkis arusaam, et ka 40aastased on juba vanad: „Nad pidid mitmelgi pool oma töökohtadelt lahkuma, tekkis solvumine. Aga meil on väike riik, kõiki inimesi on vaja. On väärarusaam, et inimesed peaksid vananedes tegema tööl noorematele ruumi. Vastupidi, riikides, kus vanemaealiste elanike tööhõive on kõrge, on ka noortel töökohti rohkem.“

Mida aeg edasi, seda enam on Eestiski aru saadud, et eakam töötaja on hea ja kasulik.

„Riigi seisukoht on, et ühiskonnas tuleb töö ära teha inimestega, kes meil siin olemas on. Ei pea vastandama vanu ja noori. Asutustes on võimalik töötingimusi ümber kohandada nii, et eakam saab teha seda, mis on tema vanusele kohane. Ja polegi vaja meile väljastpoolt tööjõudu tuua,“ rääkis Katrin Karisma-Krumm.

Ta julgustas Kuusalu ja Jõelähtme pensionäre esitama küsimusi – hea tahte saadikuna annab valukohtadest infot edasi sotsiaalministrile: „Soov on, et aktiivselt vananemisest ei räägitaks ainult sel aastal kampaania korras, vaid ka edaspidi. Ja tehtaks midagi selle heaks ka ära.“

Hea tahte saadikule kurdeti, et pensionär saaks FIEna edasi töötada, aga nõuded on sellised, et sageli ei tasu end ära. Veel räägiti, et segadusi tekitavad maksuameti nõuded.

Külaline arvas, et sama projekti raames võiks kutsuda esinema asjatundjaid, kes kõneleksid FIEde teemal ning annaksid nõu maksude maksmise osas.

MTÜ Kiiu Arendus juhataja Herko Sunts lubas, et neid ettepanekuid võetakse edaspidises tegevuses arvesse.

Ankeetide vastused – valdavalt huvitab käsitöö
Kuna „Kiiduväärt algus“ on saanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetusraha Kuusalu ja Jõelähtme valla pensionäride lisateenimisvõimaluse väljaselgitamiseks ja äriprojekti koostamiseks, paluti kohalolnutel vastata küsimustikule.

Praeguseks on ankeedid üle vaadatud, enamik 65st vastajast on nimetanud, et on üsnagi huvitatud pensionilisa teenimisest. Valdavalt nimetati võimalikuks tegevusvaldkonnaks kudumist, õmblemist.

Projektijuht Monika Soosaar lubab, et põhjalikum kokkuvõte valmib käesoleva nädala jooksul. Selle kohta saab siis lisainfot www.kiiu.ee kodulehelt.

Kuusalu Pensionäride Ühenduse Seltsingul uus juhatus
Projekti „Kiiduväärt algus“ tutvustati esmalt Kuusalu Pensionäride Ühenduse Seltsingu aastakoosolekul.

Uueks juhatuse esimeheks valitud Anu Ojaste, endine staažikas lasteaiajuhataja, arvas, et seminarilt sai julgustust ja mõtteid: „Meil on ka endil projekt – tervislikest eluviisidest. Plaan on teha loenguid, kutsuda lektoreid. Kolmapäeval, 11. aprillil oleme Kuusalu ujulas.“

Ta tõdes, et kuigi käiakse koos Kuusalu rahvamajas, võiks ka näiteks Kiiu pensionäridel olla omaette koht, kus saaks kodualevikus koguneda. Lootus on Kiiu lasteaial, sest lubatud on, et seal tulevad ruumid ka kohalikele elanikele. Kolga pensionäride kokkusaamispaik on eakate päevakeskus.

Kuusalu Pensionäride Ühenduse Seltsingul on liikmeid 75, liikemaks on 3 eurot aastas. Seltsingusse kuuluvad ka Kolga pensionärid.