Com­mu­ni­Ca­re tiim Aju­ja­hi 12 pa­re­ma seas

714
Aju­ja­his osa­lev tiim Com­mu­ni­Ca­re: SIIM AK­SEL AMER, VA­DIM KO­NOV, NOR­MAN VES­TER ja AND­RE-LOIT VAL­LI.

Tar­tu Üli­koo­li ma­jan­dus­tea­dus­kon­na tu­den­gi­te nel­ja­liik­me­li­ne tiim Com­mu­ni­Ca­re, ku­hu kuu­lub ka Lok­sa güm­naa­siu­mi vi­list­la­ne Siim Ak­sel Amer, va­li­ti lau­päe­val, 25. jaa­nua­ril start-upi­de võist­lu­sel Aju­jaht 12 pa­re­ma sek­ka. Aju­ja­hi saa­te­sar­ja hak­kab TV3 näi­ta­ma veeb­rua­ris. Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tas tu­den­gi­te tii­mist Com­mu­ni­Ca­re eel­mi­se nä­da­la le­he­numb­ris. Com­mi­ni­Ca­re aren­dab suht­lus­võr­gus­tik­ku, suu­nab va­ba­tah­tlik­ke hool­de­ko­du­des­se ea­ka­te­ga suht­le­ma.

Eelmine artikkelELF pa­lub in­fot – kus asu­vad nahk­hiir­te ko­loo­niad
Järgmine artikkelVald sõl­mib le­pin­gu Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka­ga