ELF pa­lub in­fot – kus asu­vad nahk­hiir­te ko­loo­niad

779

Raul Kü­bar­sepp,
SA Ees­ti­maa Loo­du­se Fond kom­mu­ni­kat­sioo­nieks­pert

Ku­na Ees­tis on va­li­tud 2020 aasta loomaks nahkhiir, siis sellega seoses palub Eestimaa Looduse Fond (ELF) abi. Suviste nahkhiirekolooniate kohta on meil vähe infot, aga selleks, et nahkhiirte olukorda paremini mõista, on vaja teada, kus asuvad eri liikide kolooniate varjepaigad. Eriti oodatakse teateid nahkhiirte poegimiskolooniate kohta hoonetes.

Nahkhiiri saame tulemuslikult kaitsta ainult koos tegutsedes ja omavahel suheldes.

Nahkhiireuurijad saavad nõu anda kõige paremini siis, kui inimesed ise ühendust võtavad ja küsivad. Selleks võib pöörduda Eestimaa Looduse Fondi või Keskkonnaameti poole.

Kuidas kindlaks teha, kas kodu lähedal tegutseb nahkhiirte koloonia? Kui näete tegutsemas korraga juba mitut nahkhiirt, siis on soovitatav sellest nahkhiireuurijatele teada anda.
Ekspertidega saate kontakti nii Eestimaa Looduse Fondi, Facebooki nahkhiiresõprade grupi kui ka keskkonna­ameti või e-posti nahkhiir@elfond.ee kaudu.