Vald sõl­mib le­pin­gu Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka­ga

362
RAUL VALGISTE.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­la 2020. aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi te­gi­jaks MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka, mi­da ju­hib vo­li­ko­gu lii­ge Raul Val­gis­te. Kroo­ni­ka­fil­mi te­ge­mi­ne lä­heb val­la­le maks­ma 7200 eu­rot. MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka oli see­kord­sel kon­kur­sil ai­nus osa­le­ja. Film peab ka­jas­ta­ma 12 epi­soo­di Kuu­sa­lu val­last, need va­li­tak­se koos fil­mi­te­gi­ja­ga lä­hia­jal. Kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et val­la 2019. aas­ta kroo­ni­ka­film on vii­mist­le­mi­sel, Joel Mee­dia OÜ an­nab sel­le val­la­le üle tõe­näo­li­selt järg­mi­sel nä­da­lal, epi­soo­did aval­da­tak­se val­la in­fo­ka­na­li­tes.

Eelmine artikkelCom­mu­ni­Ca­re tiim Aju­ja­hi 12 pa­re­ma seas
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­ses lii­de­tak­se kaks osa­kon­da