Kohtuistung Kuusalu vald vabariigi valitsuse vastu

788

Neljapäeval, 27. oktoobril oli Tallinna halduskohtus istung, kus arutati Kuusalu valla taotlust kohustada vabariigi valitsust välja töötama kompensatsioonimehhanismi, millega hüvitada vallale looduskaitseliste maade maamaksusoodustuse tõttu saamata jäävad summad. Vabariigi valitsust esindas istungil rahandusministeeriumi volitatud esindaja, Kuusalu vallavalitsust advokaat Jaak Siim Aivar Pilve Advokaadibüroost. Istungi käigus täpsustas Jaak Siim Kuusalu valla hagi sisu, mille peale kohtuniku soovil istung katkestati. Kohus jätkab kaebuse menetlemist tõenäoliselt detsembris või järgmise aasta jaanuaris.