AS Horizon korrastab juuliks olmeprügila Ülejõe külas

809

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS katab juuliks tavajäätmete prügila kasvupinnasega, et anda suletud prügilale looduslik ilme.

Kehra tavajäätmete prügila on suletud 2004. aastast. Eesti Euroopa Liitu astudes pidi sulgema normidele mittevastavad prügilad, nende hulka kuulus tavajäätmete prügila Ülejõe külas. Prügila korrastamise eest pidi hoolitsema selle käitaja, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS.

2012. aastal taotles Horizon Tselluloosi ja Paberi AS KIKist toetust, et prügila vastavalt nõuetele korrastada ehk katta vettpidava kihiga, et sademevesi ei reostuks ja anda suletud prügilale looduslik ilme.

AS Horizon tavajäätmete ladestusala projektijuht Triin Raspel rääkis, et eraettevõtete prügilate korrastamist KIK ei toeta: „Samas polnud tegu tehase olmeprügilaga, sinna ladustati prügi ümbruskonna elanikelt ja ettevõtetelt. Seetõttu pöördusime koos Anija vallavalitsusega keskkonnaameti poole.

Keskkonnaamet muutis sulgemisotsust ning sätestas tavajäätmete prügila korrastajaks kohaliku omavalitsuse. Korrastustöid teostab siiski Horizon Tselluloosi  ja Paberi AS, kes viis läbi ka vajalikud riigihanked.“

Sel kevadel sai ettevõte tavajäätmete prügila korrastamiseks KIKist toetust 1 356 219 eurot, millele lisas omaosalusena 135 621 eurot.

Triin Raspeli sõnul saab olmeprügila korrastatud tänavu 16. juuliks. AS Merko Infra on jäätmetele üheksa aasta jooksul kasvanud puud välja juurinud, lubjasette ning kasvupinnase peale vedanud. Pärast prügila korrastamist tuleb kolmkümmend aastat teha prügila järelhooldust, ka see on ASi Horizon ülesanne.

Tööstusprügila, mis asub ka Ülejõe külas ligi 30 hektaril, korrastatakse 2015. aastaks. Euroopa Liit keelustas vedeljäätmete ladestamise, mille tõttu soetas AS Horizon mitu jäätmepressi. Tahkestatud jäätmetega täidetakse tööstusprügila settetiike.

Lubjasetet, mis on aktsiaseltsi põhiline tööstusjääk, hakatakse sel  aastal  põletama  lubjapõletus­ahjus, mille jaoks on samuti saadud toetust KIKist. Sealt taotleti abi ka tööstusprügila korrastamiseks ning saadi 161 696 eurot.

Eelmine artikkelVihasoo külas rünnati naist
Järgmine artikkelKiiu lasteaia tulevaks kevadeks valmiv hoone sai nurgakivi