Arupärimine Kuusalu vallavanemale Leader-reiside kohta

1373

SULEV VALDMAA soovis infot MTÜ Arenduskoda õppereisist Lõuna-Saksamaale.

Kuusalu vallavolikogu liige Sulev Valdmaa esitas novembri lõpus toimunud volikoguistungil kirjaliku arupärimise Kuusalu vallavanemale Urmas Kirtsile ja palus vastata sellele kirjalikult ning suuliselt järgmisel istungil.
Vallavanem vastas 22. detsembri istungiks kirjalikult, arupärija  selle  ettelugemist  ei  nõudnud.
Sulev Valdmaa küsis, mitu aastat on Kuusalu vald MTÜ arenduskoda liige, mitmel Arenduskoja välis(koolitus)reisil on inimesed Kuusalu vallast osalenud ja kes nimeliselt. Kes ja milliste kriteeriumite järgi otsustab, kes osaleb reisidel? Kas, mis viisil ja mis kuupäevadel pakuti septembris 2014 Lõuna-Saksamaa reisil osalemise võimalust teistele MTÜ Arenduskoda liikmetele Kuusalu vallast ja miks osales sel reisil Kaisa Linno, kes ei ole MTÜ Arenduskoda liige, nõustaja ega hindaja, kes tegi selleks ettepaneku ja otsustas osalemise? Mis oli Lõuna-Saksamaa reisi maksumus? Mida Arenduskoja õppereisidel õpitust on Kuusalu vallas reaalselt rakendatud?
Vallavanem vastas, et Kuusalu vald on MTÜ Arenduskoda liige 2006. aastast. Valla inimesed on osalenud kõikidel reisidel, mis sellest ajast alates on Arenduskoda korraldanud.
„Minu teada on Kuusalu vallast õppe- ja motivatsioonireisidel välisriikidesse osalenud Annika Agu, Anu Karjatse, Are Ruus, Asko Aug, Enn Kirsman, Galina Valdmann, Helle Lootsmann, Kadri Idavain, Kaisa Linno, Laivi Kirsipuu, Lea Ruus, Maire Link, Mare Veersalu, Milli Kikkas, Raul Valgiste, Riina Pahk, Taigo Talivere, Tiina Viirna, Tõnu Ammussaar, Urmas Kirtsi, Urmas Paomees, Virve Haabsaar,“ kirjutas Urmas Kirtsi.
Kuusalu vald on üks Arenduskoja 60 liikmest, valla esindajaks on volikogu määranud vallavanema.
„Olen teinud perioodil 2010-2014 neljal korral ettepaneku konkreetse isiku osalemiseks reisil. Kolmel korral on olnud põhjus minu enda osalemist välistava takistuse ilmnemine, ühel juhul leidsin toiduprojekti raames toimunud reisile Kuusalu valla tegutseva mikrotootja. Teiste liikmete, sealhulgas Kuusalu valla MTÜde ja ettevõtete kohta, teeb otsuse Arenduskoja büroo, otsuse kinnitab juhatuse esimees,“ seisab vastuses.
Lõuna-Saksamaa reisi kohta vastas vallavanem, et osalejad valis MTÜ Arenduskoda büroo. Reisil osalemise eeldus ei ole nõustajaks ega hindajaks olek, vaid esmalt aktiivne osalemine Arenduskoja tegevustes. Vallavalitsus ei aruta vallavalitsuse liikme lähetusse saatmist. Kaisa Linno osaluse otsustas eeldatavasti Arenduskoja büroo ja kinnitas juhatuse esimees. Osaleja tasus omaosalusena 200 eurot, reisi kogumaksumuse kohta infot ei oma.
Reisidel õpitu rakendamise kohta kirjutas Urmas Kirtsi: „Selleks pole mõõdikuid välja töötatud ega reisidel saadud ideede rakendamist uuritud. Kindlasti on avardunud osalejate maailmapilt, tõusnud projektide kirjutamise ja hindamise kvaliteet. Reisidel nähtu põhjal on hakatud enam väärtustama seda, mis meil on: tugevad kogukonnad ja aktiivsed ühendused. Reaalselt olen õppinud austama inimesi, kellel on hakkamist tegeleda kogukonna heaks vabatahtliku tööga, neid toetama nii sõna kui teoga.“
Sulev Valdmaa kommenteeris volikogu istungil, et esitas arupärimise vallakodaniku küsimuse peale, aga ei jäänud vastusega rahule, kuna selles anti konkreetsetele küsimustele umbmääraseid vastuseid.

Eelmine artikkelAasta matkategelane MARILIN PEHKA kutsub peresid Kõrvemaale
Järgmine artikkelSurust ja teistest küladest polügoonil ning Matti talust