Aruküla liigvee töögrupp püüab vähendada kulusid

1375

Raasiku vallavalitsus taotleb keskkonnaprogrammist toetust Aruküla uputuste likvideerimiseks.

Möödunud neljapäeval kogunes Raasiku vallamajas vallavalitsuse ja -volikogu ning Aruküla elanike töögrupp, mis tegeleb liigvee ärajuhtimist puudutavate küsimustega. Arutati ja leiti  võimalikud lahendused, mis peaksid vähendama liigvete ärajuhtimise projekti eelarves ettenähtud rahasummat.

Töögrupp otsustas, et kulukama osa ehk Künka tänava trasside ehituse projekti kohta tuleb tellida ekspertiis ning teha kindlaks, kas projekteerija väljapakutud lahendus on kõige otstarbekam.

Ehitus algab Kaasiku tänavalt ja üle raudtee jäävast piirkonnast. Töögrupp otsustas selgitada, millised tööd on abikõlbulikud, et saada KIKi toetus.

Vallavanem Aare Ets: „Kindlasti on vaja maha võtta võsa, aga enne töödega alustamist tuleb välja uurida, kas see töö on KIKi jaoks abikõlbulik või mitte.“

Kavas on vähendada ka esimese etapi tööde mahtu. Künka tänava drenaažisüsteemid jäävad seetõttu tõenäoliselt esialgu välja. Põhirõhk läheb Kaasiku tänavale, mille kraavid puhastatakse ning drenaaž taastatakse.

„Loodame, et ehk piisab juba ainuüksi sellest üleujutuste likvideerimiseks, sinna kogunevad põhilised pinnaveed,“ ütles Aare Ets.

Plaanis olevate tööde maksumus on projekti eelarve järgi praegu 150 000 eurot.

„Kuna projekteerija rehkendab reeglina mõnevõrra suurema summa, siis loodame, et ehk saab hakkama 100 000 euroga, mis tähendaks KIKi 50protsendise toetuse korral 50 000eurost omaosalust. Täpse maksumuse teadasaamiseks peame kuulutama välja hanked,“ selgitas vallavanem.

KIKi keskkonnaprogrammi uus voor peaks avanema enne jõule, taotlusi saab esitada jaanuari lõpuni.

Aare Ets: „Oleme teinud koosolekuid mõttega, et leida lahendus, kuidas võimalikult väikese rahasumma eest saada võimalikult efektiivne lahendus. Praegu on täpsustamisel, kui suurele summale taotlus esitada. Loodame, et Kaasiku tänava ja üle raudtee jääva ala kraave saab hakata puhastama tuleval aastal.“