Aruküla lasteaias algas remont

956

Remonditakse rühmaruume ja fassaadi.

Jaanuaris sai Raasiku vallavalitsus EASilt 31 956 eurot toetust Aruküla lasteaia Rukkilill ruumide renoveerimiseks. Ülemöödunud nädalal algasid esimesed lammutustööd. Kevadeks on kavas valmis saada kapitaalremont ühes rühmakompleksis ehk õpetajate toas ja muusikatoas.

Vallavanem Aare Ets: „Alustati õpetajate toast, mis ei sega otseselt lasteaia tegevust. Kavas on teha selles ja muusikatoas remont nii, et oleks tulevikus võimalik kasutada ka seda osa ühe rühmaruumina. Rühmaruumile vajalikku mööblit praegu muidugi veel sisse ei tule.“

Kevadel, kui ilmad lubavad, alustatakse fassaadiremondiga. Soojustatakse ja renoveeritakse hoburauakujulise hoone keskmisse ossa jäävad kolm välisseina.

Suvel tuleb Kellukese rühma magamisruumi kapitaalremont ning tehakse korda Kullerkupu rühma riietusruum.

„Varem ei saa seda teha, kui lasteaias on kollektiivpuhkus ja ruumid tühjad ehk siis alates juulist,“ selgitab vallavanem.

Kokku läheb ehitus maksma 84 426 eurot, sellest 52 470 on valla omaosalus. Fassaadi remont maksab 51 632 eurot ja sisetööd 32 793 eurot. Kullerkupu rühma riietusruumi remont ei tule EASi toetusest, vaid vallaeelarvest lasteaia jaoks planeeritud rahast.

Vallavanem lisab, et loodetavasti saab valla arengukavasse kirjutada Aruküla lasteaia remonttööde lõpp-tähtajaks 2015. aasta: „Taotlusi järgmiseks aastaks me tänavu veel tegema ei hakka. Kavas on ehitada igal aastal meie lasteaedadesse juurde vähemalt üks uus rühmaruum. Sel aastal tahame valmis saada Raasiku lasteaia kaks uut rühmaruumi. Aruküla lasteaia uue sõimerühma ruum koos vastava mööbliga peaks tulema järgmisel aastal. Kuna sõimerühma teeme tõenäoliselt esimesele korrusele, siis kolime ühe rühmaruumi teisele korrusele.“

2014. aastal on peale uue rühmaruumi plaanis kapitaalremont kahes tualettruumis ning U-kujulise hoone keskmises ehk lühikeses koridoris. 2015. aastasse jääb veel teise rühmaruumi kapitaalremont ning remonditakse kaht pikemat koridori ja uuendatakse asfaltkatet osal õuealal.

Praegu on Aruküla lasteaias 10 rühma ja kohad 183-le lapsele. Sõimerühmaga lisandub 16 uut lasteaiakohta.