Kehras korrastatakse haljastust

768

Kuivanud puud ja oksad võetakse maha.

Kehra linna haljastus saab sel suvel uue ilme. Anija vallavalitsus laseb haljasalad puhastada võsast ja kuivanud puudest ning okstest. Mitmesse kohta on rajatud lilleklumbid.

Anija vallavanem Tiit Tammaru: „Tahame, et linn näeks hea välja ja oleks korras. Oleme kaua arutanud ja planeerinud, kuidas Kehra väljanägemist parandada. Päris palju on juba ära tehtud ja palju ka veel ees.“

Anija valla keskkonnaspetsialist Evelyn Kolbak selgitas, et Kehrat ei ole pikka aega kuivanud okstest ja puudest puhastatud: „Need tuleb linnapildist eemaldada. Paljudes kohtades on ka elanikud ise küsinud luba, kas tohivad oma maja juurest kuivanud puud maha võtta ja kütteks kasutada. Oleme loa andnud. Kehra kunstidekooli esisest kaasikust kujundame parkmetsa. Tihedama võsa võtame maha, väiksemad väärtuslikumad puud jätame alles. Kõik tänavad vaatame üle, mille ääres on puid ja põõsaid.“

Ta lisas, et sel aastal laskis vallavalitsus panna Perepoe juurde ja mänguväljakule väiksemad vaasid lilledega. Kehra sissesõitude juurde on kavas paigaldada suured lillevaasid.

„Valisime vaasid välja, kuid need tulevad Kehrasse ilmselt järgmisel aastal. Teeme nii palju korda, kui rahaliselt võimalik ja Kehra ilusaks saaks,“ lausus keskkonnaspetsialist.