Arenduskoda hakkab juhtima Põhja-Eesti toidumärgise projekti

1153

Osaleda on lubanud ka Ida-Harju Koostöökoda.

MTÜ Arenduskoda liikmed kiitsid üldkoosolekul ühehäälselt heaks Põhja-Eesti kohaliku toidumärgise koostööprojekti, mida on kavas läbi viia nelja Leader-piirkonnaga. Juhtroll on Arenduskojal, kaasa teevad Ida-Harju Koostöökoda, Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus (PAIK), mille liikmed on Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja vald, ning MTÜ Partnerid, kuhu kuuluvad Haljala, Rakvere, Sõmeru, Vinni ja Viru-Nigula vald.
Projektijuht on Eha Paas, kes on varem juhtinud Arenduskoja kaht toiduprojekti. Põhja-Eesti toidumärgise koostööprojekt on järg Arenduskoja projektile, mille käigus Põhja-Eesti kohaliku toidu märgis loodi.
Eha Paas tutvustas Arenduskoja üldkoosolekul uut projekti, mis on kavandatud 2016 oktoobrist kuni 2019 septembrini. Selle aja jooksul peaksid Põhja-Eesti toidu märgise saama vähemalt 90 ettevõtet, Leader-piirkondade suuremates keskustes tahetakse tööle panna Põhja-Eesti toidumärgise saanud ettevõtete toodete müügiletid, ka Kuusalus, Loksal, Tapal, Kehras, Arukülas.
Koostöös kohalike omavalitsuste  ja  nende  lasteasutuste  toitlustajatega  tahetakse  jõuda  selleni, et kohalike tootjate toodang jõuaks koolide-lasteaedade köökidesse.
Eha Paas lisas, et teine suurem eesmärk on teha Põhja-Eesti toidumärgis üle-eestiliselt nähtavaks ning suunata toodangut laiemale tarbijaskonnale. Plaan on uuendada märgise kriteeriume, täpsustada hindamiskomisjoni tööd.
Kolmas tähtis suund on Põhja-Eesti toidu arendamine, seda on plaanis teha koostöös tippkokk Dmitri Demjanoviga. Töötatakse välja retseptid, tehakse õppepäevi kohalikele toitlustajatele ja tootjatele, toidupäevi lapsevanematele. Kavas on tutvustada Põhja-Eesti toitu festivalidel, messidel ning korraldada reklaamikampaania.
Projektijuht selgitas, et iga koostööpartner osaleb projektis oma toetusrahadega. Arenduskoja kogukulu selles projektis on 49 788,60 eurot. Omaosalus on 7543,90 eurot, ülejäänu tuleb taotleda Arenduskojale antavatest toetussummadest, projekt esitatakse PRIA-le.
Küsimusele, mis saab siis, kui koostööpartnerid ei osale samas mahus, vastas tegevjuht Heiki Vuntus,  et  Arenduskoda  ei  saa rahastada  teiste  Leader-piirkondade  territooriumil  toimuvaid  üritusi,   need   kulud   tuleks   kanda  kohalikel  Leader-piirkondadel.
Põhja-Eesti toidumärgise projekti koostööleping on kavas allkirjastada juuni alguses.
Eha Paas lisas, et projekti tiim käis hiljuti Saaremaal, tutvus sealse toidumärgise väljatöötamise kogemustega. Tuleval nädalal on plaan minna koos koostööpartneritega külastama Virumaa Kööke, seal tuleb jutuks ka eelarvete küsimus.
Eha Paas: „Põhja-Eesti toidumärgis on avatud, ettevõtted võivad kohe taotluse esitada. Hindamiskomisjon toimetab vabatahtlikult. Meil on Arenduskoja kodulehel Põhja-Eesti kohaliku toidu veebileht, sealt leiab infot ka toidumärgise kohta. Infot saab samuti Põhja-Eesti kohaliku toidu Facebookist. Põhja-Eesti kohaliku toidu märgis on praeguseks välja antud 18 ettevõtjale.“
Kuusalu vallast on Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise saanud OÜ Kadakamäe Uuri külast, Mageda VL OÜ Kahalast, Vana-Sirge Küülik OÜ Kalme külast, Koduleivad OÜ Kupu külast ja Veinimõisnik OÜ Valgejõelt. Raasiku vallast on märgis Kõrgemäe talul Pikaveres.

Eelmine artikkelLastetare laadal koguti raha karusselli jaoks
Järgmine artikkelKapten REIN RAUDSALU Kehrast õpetab tulevasi laevajuhte