ANNE TANNE: „Koolitöös rutiini ei teki.“

2223

Kehra gümnaasiumi õpetajat ANNE TANNET hindavad nii õpilased kui õpetajad – kaks aastat tagasi pälvis ta kolleegipreemia „Sõbralik õpetaja“.

„Mõned küsivad, miks ma ikka veel koolis olen, kui oskan keeli, toimetan vabalt arvutiga ja leiaksin mujalt kindlasti tasuvamat tööd. Kuid sealt ei leia ma lapsi,“ ütleb tänavune Harjumaa Aasta Õpetaja.

Ta kinnitab, et koolitöös ei teki kunagi rutiini, iga päev on eelmistest erinev, uus väljakutse: „Kui õpetaja ei korda end, teeb pidevalt uusi asju – siis on põnev nii endal kui lastel.“

Anne Tanne on Kehra gümnaasiumis töötanud 16 aastat ning annab seal inimeseõpetuse ja kunstiõpetuse tunde. Õpetaja jaoks on mõlemad võrdselt olulised, ta kinnitab, et need on tema kaks poolt, mis täiendavad teineteist.

Ka õppinud on Anne Tanne mõlemat. Ta lõpetas 1984. aastal praeguses Tallinna Ülikoolis koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala, 1996. aastal samas inimeseõpetuse ja nõustamise ning 2008. aastal Tartu Kõrgema Kunstikooli.

„Kunstihuvi oli minus tegelikult sügavalt sees veel enne, kui läksin psühholoogiat õppima,“ märgib ta.

Kehras on kunstihuvilised lapsed
Anne Tanne rõõmustab – kui  kolleegid Tallinnast kurdavad, et kunstitunnid on koolis täiesti „out“ ehk lastele need ei meeldi, siis Kehras seda muret ei ole: „Meie õpilased teevad kunstiõpetuse töid nii, et vile taga.“

Ta kinnitab, et pole olemas ühtki inimest, kes ei oska joonistada, looja on peidus igaühes. Anne Tanne selgitab, et pliiatsit kätte võttes ei tohi karta.
Joonistamiseks-maalimiseks ei pea olema perfektne tegija vaid tegevust nautiv looja.

Ta ärgitab kunstiga tegelema ka täiskasvanuid inimesi, sest kunstiajalugu tunneb paljusid, kes hakkasid maalima alles hilises vanuses: „Üha enam tehakse kunstiringe ka puuetega inimestele ja pensionäridele. Kunst on pingetest vabastaja. Ning kõik kunsti- ja muusika­inimesed vananevad väga aeglaselt, sest nende käed ja koos sellega ka mõte, liiguvad pidevalt.“

Need Kehra kooli lapsed, kellele ühest kunstiõpetuse tunnist nädalas jääb väheks, saavad käia kooli kunstiringis, mida juhendab samuti Anne Tanne. Põhiliselt osalevad selles 6.-9. klassi õpilased, kuigi mõeldud on ring 4.-12. klassi õpilastele. Õpetaja kiidab eriti 9. klassi tüdrukuid, kes käivad kunstiringis juba 4. klassist alates. Ringitund on üks kord nädalas, aga kui hoog peale tuleb, tullakse kokku kasvõi 4 korda nädalas.

Anne Tanne õpilaste tööd on osalenud mitmetel konkurssidel, saanud auhinnalisi kohti. Õpetajat rõõmustab ka see, et kooli juba lõpetanud õpilased meenutavad kunstitunde siiani: „Alles käis üks mu endine õpilane koolis ja küsis, kas ta võib oma töid klassi seinale riputada, et ta tunneb sellest puudust.“

Inimeseõpetus ja klassijuhatamine
Õpeaja Anne Tanne niiöelda teine pool ehk inimeseõpetus on põhikooli õppekavas, gümnaasiumi õpilastele annab ta perekonnaõpetust. Septembri lõpus sai Anne Tanne õpilane, Kehra kooli 7. klassi neiu Pille Pragi inimeseõpetuse vabariiklikul olümpiaadil viienda koha. Olümpiaad oli tegelikult 6. klassile – selle maakondlik voor oli maikuus, seal sai Pille Pragi teise koha. Õpetaja hindab selle väga heaks saavutuseks.

Ka inimese- ja perekonna­õpetuse tunnid on igas klassis üks kord nädalas. Seetõttu käivad ühe õpetaja tundides peaaegu kõik Kehra kooli õpilased. Hea on selle juures, et nii tunneb ta kogu kooli: „Samas on nimede meeldejätmine lausa raketiteadus – kui ikka korra nädalas last näed, siis ei jää nimi kohe meelde. Seetõttu lausa õpin nimesid pähe, et inimese ilusaimat asja, nime, kogemata ära ei rikuks.“

Anne Tanne on ka klassijuhataja. Sel aastal on tema juhatada 4. klass. Nii väikeseid, tegelikult veel algkoolilapsi, pole tema juhatada varem olnud.

Õpetaja, klassijuhataja ja ringijuhi töö kõrvalt on Anne Tanne jõudnud Kehra koolis teha ka filme, nii lastest kui lastega. Näiteks on ta filminud oma hiliskeelekümblusklassides käinud lapsi – vene õpilasi, kes hakkasid 6. klassist õppima osasid aineid eesti keeles. Aastaid tagasi, kui Kehra kool osales kolm õppeaastat väldanud projektis „Keskkonnateater Soome lahe kallastel“, valmis koolis 3 filmi, mille tegemisel oli suur osa ka Anne Tannel.