Ani­ja val­la­va­lit­sus võõ­rus­tas Rõu­ge kol­lee­ge

125
Aegviidu depoohoone.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val oli Ani­ja val­las kü­las Rõu­ge val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu 8liik­me­li­ne esin­dus. Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et kol­lee­gid Lõu­na-Ees­tist tu­lid vaa­ta­ma-kuu­la­ma siin­seid ko­ge­mu­si: „Rõu­ge val­la­va­ne­ma ko­hu­se­täit­ja on Rein Loik, kes on meie sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu esi­mees. Neil on Rõu­ges plaa­nis sa­mu­ti te­ha sih­ta­su­tu­sed nii mõi­sa kui spor­di­ta­ris­tu hal­da­mi­seks. Käi­si­me koos vo­li­ko­gu liik­me Too­mas Tõ­ni­se ja külaliste­ga Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poos ja spor­di­hoo­nes, Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses, Ani­ja mõi­sas.“

Eelmine artikkelAvatud rahvamajade päev – Arukülas näitus GARINA TOOMINGASE 20 aasta töökleitidest
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­kon­ve­rents ke­va­di­sest dis­tant­sõp­pest