Ani­ja val­la­va­lit­sus teeb han­ke tä­na­va­val­gus­tu­se ren­ti­mi­seks

147

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu an­dis 20. ok­toob­ri is­tun­gil val­la­va­lit­su­se­le nõu­so­le­ku kor­ral­da­da rii­gi­han­ge tä­na­va­val­gus­ti­te ren­ti­mi­seks. Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe üt­les, et han­ge kor­ral­da­tak­se Kau­nis­saa­re, Leht­met­sa ja Sa­lu­mäe kü­la­des­se kok­ku 25 val­gus­punk­ti ren­ti­mi­seks.

„Val­la in­ves­tee­rin­gu­te ka­va näeb et­te ka­su­ta­da tä­na­va­val­gus­tu­se pa­ran­da­mi­seks 51 000 eu­rot. Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek on võt­ta 25 val­gus­tit täis­tee­nus­ren­di­le. Küm­ne aas­ta pea­le kok­ku mak­sab see suu­rus­jär­gus 66 000 eu­rot, ko­he väl­ja os­tes oleks lam­pi­de hind um­bes 40 000 eu­rot, pea­le sel­le veel elekt­ri­ku­lu,“ sõ­nas ta.

Täis­tee­nus­rent hõl­mab kõi­ki tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­se­ga seo­tud ku­lu­sid, seal­hul­gas pro­jek­tee­ri­mist, võr­gu­ga lii­tu­mist, val­gus­ti­te hool­dust ja re­mon­ti, elekt­ri­ku­lu.

Priit Va­ba­mäe sel­gi­tas, et hä­ma­raan­du­ri­ga val­gus­tid pan­nak­se Elekt­ri­le­vi ole­ma­so­le­va­te elekt­ri­pos­ti­de kül­ge. Küm­ne aas­ta pä­rast on Ani­ja val­lal või­ma­lik ren­di­le­pin­gut soo­vi kor­ral jät­ka­ta.

Eelmine artikkelAren­dus­ko­ja täien­dav Lea­der-taot­lus­voor
Järgmine artikkelMaa hind kas­vas Har­ju­maal kesk­mi­selt 7,5 kor­da