Aren­dus­ko­ja täien­dav Lea­der-taot­lus­voor

109
Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS.

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi ju­ha­tus ot­sus­tas, et tu­le­val aas­tal kor­ral­da­tak­se 27. veeb­rua­rist ku­ni 3. märt­si­ni taot­lus­voor ka­hes meet­mes: mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne ning Co­vi­dist tin­gi­tud ma­jan­dus­ras­kus­te lee­ven­da­mi­ne. Mõ­le­mas meet­mes ja­ga­tak­se toe­tus­teks need sum­mad, mis on se­ni jää­nud ka­su­ta­ma­ta. Väi­ke-et­te­võ­te­te meet­me ee­lar­ve on 50 699,35 eu­rot ja Co­vi­di meet­me ee­lar­ve 20 603,50 eu­rot. Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus lu­bab, et en­ne voo­ru toi­mu­vad in­fo­päe­vad Zoom-kesk­kon­nas. Aren­dus­ko­ja te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Kad­ri­na ja Ta­pa vald ning Lok­sa linn.

Eelmine artikkelIisa­ka ta­lu pe­re­mees kõ­ne­les põl­lu­mees­te kon­ve­rent­sil
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus teeb han­ke tä­na­va­val­gus­tu­se ren­ti­mi­seks