Anija vallasekretäri kt on olnud vallavanem

3346

Anija vallasekretäri asendaja TORMIS OTSMA, kus te pärit olete, mida õppinud?

Anija vallasekretäri asendaja TORMIS OTSMA.
Anija vallasekretäri asendaja TORMIS OTSMA.

„Olen mulk. Pärast keskkooli lõpetamist Viljandis olin ajateenija Sisekaitse operatiivrügemendis, mis andis aluse minna tööle politseisse. Käisin politseikoolides Tartus ja Paikusel. Töötasin politseis aastatel 1993-1998 ja 2005-2007 erinevatel ametikohtadel: piirkonnakonstaabel, liikluspolitseiinspektor, patrullipolitseinik. Vahepeal töötasin turvafirmas, alustasin turvatöötajana, lõpuks olin Sularahakeskuse inkassatsiooni juht – täitsime pangaautomaate ja vedasime raha ühest linnast teise. Kui Viljandis kaotati Sularahakeskuse piirkonna juhi koht, läksin tagasi politseiteenistusse, vahepeal olin ka kiirabi parameedik- autojuht ja müügiesindaja.
2004. aastal hakkasin õppima õigusteadust ning läksin tööle Viljandi õigusbüroosse, tegelesin väärteomenetluse ning perekonna- ja tööõigusega. Pärast ülikooli lõpetamist 2009. aastal esitasime partneriga äriprojekti Töötukassasse büroo loomiseks, mis tegeleb õigusalase nõustamise ja raamatupidamise teenuse osutamisega. Projekt sai rahastuse. Minu valdkond oli perekonna- ja tööõigus. Meie firma Otsma, Kurg ja Partnerid on siiani Ametiühingute Keskliidu ametlik esindaja Järva- ja Viljandimaal. Esindasin ametiühingu liikmeid töövaidluskomisjonis ja kohtus. Peatasin oma aktiivse tegevuse firmas 2012. aasta alguses, kui läksin omavalitsusse tööle.“
Kuhu omavalitsusse tööle läksite?
„2011. aasta lõpus, kui firmas asjad eriti hästi ei läinud, mõtlesin, kas lähen välismaale rändama või vahetan elu- ja töökohta. Olin lahutatud, tütar suur, Viljandis ei hoidnud enam miski kinni. Saatsin mõned CV-d, kaks Peipsi-äärsetesse valdadesse. Mind valiti Iisaku vallavalitsuse majandus- ja ehitusvaldkonna abivallavanemaks.
On õige, et inimene peab oma elus tegema paar otsust, mis muudavad elu kardinaalselt. Mina tegin ja olen väga õnnelik. Tänu sellele leidsin endale uue naise ja mul on 2,5 aastane poeg. Elame Rakveres.
Töötasin Iisaku vallas kümme kuud, siis tehti ettepanek asuda naabervalda Lohusuusse vallavanemaks. Lohusuu on väike vald, seal on praegu alla 800 elaniku. Lahkusin vallavanema kohalt 9 kuu pärast omal soovil, kuna opositsioonijuhi kaebuste tõttu volikogu esimehe vastu toimusid vallamajas mitu korda keskkriminaalpolitsei korruptsioonitalituse läbiotsimised ja ebastabiilne poliitiline olukord ei lasknud valda normaalselt juhtida.“
Mida te  edasi tegite?
„Kandideerisin kahte omavalitsusse ja tulin 2013. aasta septembris Harjumaale Kõue valda vallasekretäri asendajaks. Sain töötada vaid kaks kuud, siis selgus, et võitsin ka konkursi Kunda linnasekretäri kohale. Kuna see oli põhikoht ja kodule lähemal, läksin Kundasse. Olin seal 2,5 aastat. Eelmise aasta oktoobris, pärast linnapea väljavahetamist algas linnavalitsuses „puhastus“, ka minu tööd hakati segama ning jaanuaris andsin lahkumisavalduse.
Anija vallasekretäri asendan 7. märtsist, vallavalitsuses töötan 15. veebruarist. Algul olin töövõtulepinguga, koostasin volikogu jaoks neli sotsiaalvaldkonna määruse eelnõud ning kohtusse avalduse erakooli rahade väljanõudmiseks haridus- ja teadusministeeriumilt.“
Millised on esimesed muljed Anija vallast?
„Vallas pole veel jõudnud ringi käia, aga esmamulje Kehrast on sarnane Kundale, siin on samuti tööstuspiirkond. Vallavalitsusest on mul ainult positiivsed tunded – tundub, et vallavanem on pannud kokku tööka meeskonna.
Siin allkirjastatakse kõik dokumendid digitaalselt, Kundas oli paberimajandust oluliselt rohkem. Seetõttu võttis seal linnavalitsuse istungi materjalide vormistamine vahel nädala või rohkem, siin on tööprotsess tunduvalt kiirem ja mugavam, juba valitsuse esimese istungi vormistamine võttis vaid kaks päeva.“
Kas vallakodanikud on juba teie juurde sattunud?
„Seni veel ei ole. Peretoiminguid teeb praegu registripidaja, minul on sündide- ja surmade registreerimise eksam veel tegemata. Seni ei olnud selleks vajadust. Linnasekretärina oli mul töökoormus niigi väga suur. Siin on ülesanded mõistlikult delegeeritud ning jääb rohkem aega tegeleda sisulise tööga.“
Olete lapsepuhkusel vallasekretäri asendaja, nii et kauaks Anija valda tööle ei jää?
„Ei tea veel. Kuna ees on valdade ühinemine, arvan, et töökohti tuleb juurde. Olen ühinemisega kokku puutunud, kui Viljandimaal ühines neli valda. Seal ametnikke arv ei vähenenud, ühinemislepingus oli kirjas, et kõik ametnikud ja töötajad jätkavad vähemalt kaks esimest aastat.
Esimene kuu aega Anija vallavalitsuses on tekitanud ainult positiivseid emotsioone. Kui on olemas tahtmine, siis leiab ka võimaluse siin tööd jätkata.“

Eelmine artikkelMADIS PRAKS: „Kihelkond on valdade liitmisel oluline mõõde.“
Järgmine artikkelRaasiku valla külavanemad pole rahul teede hooldamisega