Anija vallas tuleb uus jäätmevedaja konkurss

826

Oktoobris jäätmeveo ainuõiguse saanud Radix Hoolduse OÜ loobus lepingu sõlmimisest.

Anija abivallavanem Urmo Sitsi ütles, et lepinguprotsess toimus esialgu plaanipäraselt. Kevadel väljakuulutatud riigihankele tuli kolm pakkujat. Lisaks Radix Hoolduse OÜle ka Ragn-Sells AS ja AS Veolia Keskkonnateenused.

Urmo Sitsi: „Augustis kuulutasime Radixi edukaks pakkujaks. Seejärel oli 30päevane vaidlustamisperiood, mille järel andsime OÜle ainuõiguse jäätmete vedamiseks ja alustasime konkreetseid läbirääkimisi.“

Ainuõiguse sai Radix Hooldus oktoobri keskel. Pool kuud varem lõppes vaidlustamise tähtaeg. Urmo Sitsi vastas oktoobris Sõnumitooja küsimusele, et vallavalitsus ja teenusepakkuja kooskõlastasid lepingu punkte, mille muutmise vajadus tuleneb juulikuust jõustunud uuest jäätmeseadusest ja soovist täpsustada erinevaid lisateenuseid, mis kaasnevad uue hankega.

Kuid lepingut ei sõlmitud ja Radix Hoolduse OÜ teatas vallavalitsusele loobumisest.

URMO SITSI: „Lõputult ei saa järeleandmisi teha.”

„Olukord muutus aasta lõpus,“ selgitas abivallavanem. „Meie esitasime omapoolsed ettepanekud ja vedaja omad. Püüdsime kompromissi saavutada. Meie seisukohad ei puudutanud hindu, vaid olid seotud jäätmeveo korralduse parandamise ja vallaelanike suurema informeeritusega. Ettepanekud olid töökorralduslikud.”

Radix Hoolduse ettepanekud puudutasid töökorraldust ja võimalikku hinnatõusu. Vedaja esitas vallavalitsusele järelepärimise hindade tõstmise võimaluste kohta. Muudatused oleksid hakanud kehtima selle aasta esimeses pooles. Ent hinnatõus oleks olnud võimalik kuus kuud pärast lepingu sõlmimist.

Abivallavanem peab loobumise põhjuseks praeguseid muutlikke majandusolusid, mille puhul ei ole erakordne, kui firma keeldub riskist võtta enda kanda kolmeaastane leping, mida võibolla täita ei suuda: „Püüdsime omalt poolt vastu tulla ja teha lepingusse mõningaid mööndusi, aga lõputult ei saa järeleandmisi teha ja leping jäi sõlmimata.  Vallavalitsuski ei saa riskida sellega, et jäätmeveo teenuse osutamine ühtäkki poole täht­aja pealt katkeb.“

Anija vallavanem Tiit Tammaru täiendab: „Lõpuks saime Radix Hoolduse OÜ käest kindla juriidilise alusega vastuse, et firma loobub lepingust. Selle maksumus oli nende arvates praeguses majanduslikus situatsioonis liiga madal ja nad soovisid aasta alguses hinnatõusu. Nüüd peab vallavalitsus tegema uusi samme ja mõtlema, mida ette võtta. Meil on olemas ka nõustaja. Jäätmeveoga tegeleb praegu endiselt Radix Hoolduse OÜ, vedades vanade tariifide alusel. Oleme suutnud nendele praegustes lumeoludes tagada juurdepääsu vajalikesse kohtadesse.“ 

Urmo Sitsi: „Jäätmeveo hange tuleb uuesti välja kuulutada. Seekord on tegemist juba riigihankega. Kõigepealt tuleb valla jäätmeveo eeskiri kooskõlastada juulis vastu võetud jäätmeveo seadusega.“

Radix Hoolduse OÜ juhataja Kalle Pormann ei soovinud toimunut kommenteerida.

Eelmine artikkelTulekahju keldris
Järgmine artikkelANDRUS ANSIP külastas Aruküla kooli