Anija vallas on õpilaste sõidukompensatsiooni uus kord

1140

Anija vallavolikogu kinnitas õpilastele sõidukompensatsiooni maksmise uue korra, mis kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist.

Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaaltöö vanemspetsialist Marge Raja selgitas, et uue korraga kitsendatakse õpilaste ringi, kellel oli õigus saada kooli- ja kojusõiduks kompensatsiooni. Siiani maksti sõidukompensatsiooni kuni 19-aastastele Anija valla gümnaasiumiastme õpilastele, sealhulgas ka täiskasvanute gümnaasiumis õppivatele ja töökohta mitteomavatele isikutele. Kompensatsiooni maksti ka juhul, kui õpilane õppis koolis väljaspool Anija valda. 1. märtsist nemad enam sõidukompensatsiooni ei saa, välja arvatud mujal üldhariduskoolides õppivad erivajadustega lapsed.

„Üks eesmärk on  vähendada väljaspool valda õppivate laste arvu. Juhul, kui vald ei kompenseeri mujal õppivate laste sõidukulusid, võib eeldada, et osa õpilasi tuleb tagasi valla koolidesse. Teine eesmärk on vähendada sõidukompensatsioonide kogukulu seoses valla pingelise eelarvega,“ rääkis Marge Raja.

Tema sõnul maksti vana korra alusel käesoleval õppeaastal vallaeelarvest sõidukompensatsiooni 85le õpilasele, uue korra alusel on õigus seda saada 59l õpilasel. Tänavuses vallaeelarves vähenevad kulud õpilaste sõidukompensatsioonile sellega 82 000 krooni võrra.

Kompensatsiooni makstakse Anija valla elanikeregistrisse kantud 7-19-aastastele õpilastele, kelle tegelikuks elukohaks on valla haldusterritoorium ja kes omandavad haridust Anija valla üldhariduskoolides. Kompensatsiooni saavad õpilased, kes kasutavad kooli sõiduks ühistransporti või õpivad erivajadusega laste koolis või klassis. Erandjuhul võib vallavalitsus otsustada maksta kompensatsiooni õpilasele, kes kasutab kooli sõiduks pere isiklikku autot, kui puudub ühistranspordi võimalus. Kui ühest perest käib koolis mitu last, makstakse isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni ainult ühe lapse eest peres.

Sõidukompensatsiooni saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus. Kompensatsiooni piirmäär on 500 krooni ühele õpilasele kalendrikuus.

Kõik Anija valla elanikeregistrisse kantud õpilased, kes käivad valla koolides ja kasutavad kooli sõiduks ühistransporti, võivad taotleda tasuta sõidu- või perioodikaarti.

Kiviloo lapsed oma kulul Alavere kooli
Alavere kooli hoolekogu liige Anna Nilisk ütles Sõnumitoojale, et hoolekogus räägiti mitmest õpilastele sõidukompensatsiooni maksmisega seotud probleemist.

Toodi välja, et mõned alg­klassiõpilaste vanemad sõidutavad oma lapsi kooli-koju autodega, kuid neil lastel on ka tasuta kaardid ühistranspordiga sõitmiseks. Leiti, et see on vallaraha raiskamine, kuna vald tasub bussifirmale nende laste kooli- ja kojusõidu eest.

Marge Raja rääkis, et vestles koolijuhiga – kui selliseid fakte on teada, et laps reaalselt tasuta sõidu kaarti ei kasuta, tuleks sellest vallavalitsusele teada anda.

„Sellisel juhul küsime lapsevanemalt sõidukaardi tagasi, tagastame vedajale ning vallaeelarvest jääb see kulutus tegemata,“ sõnas ta.

Anna Nilisk märkis veel, et Voosel õppivad lapsed peavad ootama koolibussi, mis toob nad kella poole viieks koju. Algklassilastel oleks võimalik saada paar tundi varem koju ka liinibussiga, kuid seda sõitu vallaeelarvest kinni ei maksta.

Haridus- ja sotsiaaltööspetsialist selgitas – kui vallaeel­arvest kompenseerida kojusõit liinibussiga, tekiks topeltrahastamine, kuna koolibussiteenuse eest tasub vallavalitsus täies ulatuses, sõltumata laste arvust bussis. Et algklassilaste aega pärast tundide lõppu kojusõiduni sisustada, töötab Alavere koolis pikapäevarühm, koolis töötavad huvialaringid, võimalik on aega veeta noortekeskuses.

Hoolekogus kõneldi ka sellest, et Alavere kooli käib lapsi naabervallast Kiviloost. Raasiku vald teiste omavalitsuste koolides õppivatele lastele sõidukompensatsiooni ei maksa. Kuna kaks valda on erinevates ühistranspordi hinnatsoonides, läheb üks liinibussiga koolisõit Kiviloo lastele maksma 22 krooni.

„Meie ei ole Raasiku valla lastele kunagi tasuta sõidukaarti väljastanud. Kohalikke seadusi ning kõike, mis puudutab soodustusi, otsustab volikogu ning reeglina kehtivad need oma elanikele, sest neilt laekub ka tulumaks vallaeel­arvesse,“ lausus Marge Raja.

Raasiku vallavanem Andre Sepp kinnitas, et juhul, kui Kiviloo lapsed soovivad õppima asuda Pikavere kooli, on võimalik käima panna koolibuss.

Eelmine artikkelKallaletung mehele
Järgmine artikkelKuusalu vanasse kooli represseeritute pansionaat