Anija valla külade esindajad tulid kokku

1343

Külavanemad hakkavad kohtuma kord kvartalis.

Anija vallavanem Arvi Karotam kutsus kokku külavanemate ja külade esindajad, et arutada läbi edasine koostöö ja tegevusplaan. Kokku on Anija vallas 31 küla, millest 12 olemas esindaja. Mõni esindab mitut küla. Esimesel kohtumisel olid 7 külaesindajat, abivallavanem Marge Raja ja vallavolikogu esimees Jaanus Kalev.

Vallavanem Arvi Karotam sõnas, on oluline, et külal või kogukonnal oleks oma esindaja, kes suhtleks vallavalitsusega.

MTÜ Soodlast Kõrveni esindaja Triinu Kopvelt ütles, et Piibe maantee äärsetel küladel ei ole igaühel oma esindusisikut, neid esindab MTÜ. Teisedki pakkusid, et lähestikku asuvatel küladel pole vaja eraldi esindajaid, võiks olla üks ühine.

Arutati jaanitule korraldamist külades. Jaanus Kalev rääkis, kui iga küla teeks oma jaanitule, kuhu kutsub esineja, siis ei ole vallavalitsusel võimalik neid kõiki eelarvest toetada. Anija küla esindaja Pille Kulla pakkus, et vallas võiks olla kokku 4-5 jaanituld ja kogukonnad lepiksid nende asukohad omavahel kokku. Alavere esindaja Valdo Sööt sõnas, suuremad külad ootavad, et keegi jaanitule korraldaks. Rahaliselt võiks vald mõnda piirkonda toetada, jaanituli olla igal aastal erinevas külas.

Voose külavanem Andrus Nilisk arvas, et jaanituled on kogukonnapeod, vald ei ole pea neid tingimata toetama. Voose küla on jaanitule teinud sponsorite abiga.

Arvi Karotam märkis, valla­elanikud on kohtumistel soovinud, et Kehras korraldatakse igal aastal oma suur jaanituli. Kokkutulnud nõustusid, et Kehra elanikele võiks vald korraldada  jaanitule, külad oma jõududega.

Vallavanem tutvustas valla turismi arengukava koostamise protsessi ning ütles, selle tulemusena pannakse valla sissesõiduteede äärde infotahvlid ja turismiobjektideni  suunavad ühise sümboolikaga viidad. Kaardistatakse potentsiaalsed ettevõtjad, kes võiksid hakata turismindusega tegelema.

Vallavanem palus külade esindajate abi, et antaks teada tublidest inimestest, kes väärivad valla tunnustust ning keda võiks teistele eeskujuks tuua.

Jane Mättik Rookülast tundis muret teede greiderdamise kvaliteedi pärast. Vallavanem palus kindlasti vallavalitsust teavitada, kui märgatakse selliseid puudusi.

Külavanemate järgmine kohtumine lepiti kokku juuniks, arutatakse külade projektide rahastamise võimalusi. Edaspidi hakatakse kohtuma kord kvartalis erinevates külades, et tutvuda teiste kogukondade tegevustega.

Eelmine artikkelHC Kehral Balti liigas 7. koht
Järgmine artikkelJuminda poolsaare külad palusid Lahemaa küsimuses ministrilt abi