Anija valla elanikud eelistavad senist vallanime

1159

Üle poolte Anija vallas nimekonkursile vastanuist soovis, et valla nimeks jääks Anija.
Nimekonkursi tähtajaks, 5. septembri õhtuks oli Anija vallas nimeettepanekuid teinud 161 inimest ehk ligikaudu 3 protsenti vallaelanikest. 113 edastasid oma arvamuse veebi kaudu, üks telefoni, üks e-maili teel ning 46 inimest postitasid hääletussedeli selleks väljapandud kasti. Hääletuskastid olid Anija ja Kehra raamatukogus, Voose rahvamajas, Alavere ja Soodla poes ning Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses. Veebiankeet oli kakskeelne, Kehra raamatukogus olid ka venekeelsed hääletussedelid.
Kõige enam pakuti kahe valla liitumisel tekkiva omavalitsuse nimeks Anija vald – seda eelistas 87 vastanut. 36 vastajat soovisid vallanimena näha Kõrvemaad ja 20 vastajat Kehra valda. Kokku pakuti välja 12 nimevarianti, neist enamikku vaid ühe korra. Peale Anija, Kõrvemaa ja Kehra veel Aniviidu, Aegja, Voose, Viiduja, Metsapõllu, Loodava, Haniviidu, Anija-Aegviidu, Aegnija vald.
Vastajailt oodati põhjendust, miks eelistatakse just seda nime. Anija-nime toetajad tõid välja peamiselt seda, et nimi on tuntud ja traditsioonidega ning ka selle, et kohanimeseaduse järgi tuleb eelistada paikkonnas levinud nime, mis on  tähtis aja- või kultuurilooliselt. Märgiti veel, et vallanime muutmisega kaasneks palju kulutusi. Kõrvemaa valla eelistajad märkisid, et see ühendaks hästi kogu piirkonda, oleks neutraalne ja hea algus uuele vallale ning et Lahemaa kõrval oleks Kõrvemaa nimest kasu turismi arendamisel. Kehra valla väljapakkujad põhjendasid, et Kehra on valla keskus ja jääb selle südameks ka pärast valdade liitumist.
Aegviidus lõppes nimekonkurss 24. augustil, ettepanekuid sai saata e-postiga või panna sedelid vallamajas ja raamatukogus asunud hääletuskastidesse. Ka Aegviidus osales nimekonkursil ligikaudu 3 protsenti elanikest – ettepanekute tegijaid oli 18. Kõige populaarsem nimi oli seal Kõrvemaa, mida soovis vallanimeks 10 inimest. Pakuti veel lihtsalt Kõrve vald, Aniviidu, Anija, Aegviidu, Pilla-palla ja PillaPalusalu.
Teisipäeval, 13. septembril kogunevad valdade ühinemiskomisjonid ühiskoosolekule, et otsustada, milline nimevariant esitatakse Anija ja Aegviidu volikogudele.
Anija vallavanem Arvi Karotam ütles, kui komisjon jõuab nimeosas konsensusele, teevad nad vallanime ettepaneku vallavolikogudele. Volikogud kas kinnitavad selle või otsustavad edasise protseduuri – kas panna lõplik nimevariant rahvahääletusele või mitte.
Volikogude selle nädala päevakorras on kahe valla ühinemislepingu projekti avalikule väljapanekule panemine. Nii Aegviidu vallavolikogu istung kui Anija vallavolikogu erakorraline istung on kolmapäeval, 14. septembril.

Eelmine artikkelJätkuvad tööd Kehra jaamahoonesse Vabadussõja muuseumi tegemiseks
Järgmine artikkelHarju-Jaani kogudus krohvib Raasiku kirikut