Anija valla arengukava arutelu keskmes oli haridus

558

Arutelul osales paarkümmend inimest.

Eelmisel nädalal toimus Kehras vallamaja ruumides Anija valla arengukava arutelu, kus kõige olulisemaks küsimuseks kujunes haridus ja Kehra kooli gümnaasiumiosa tulevik. Arengukavas on ühe üldharidust puudutava punktina kirjas Kehra gümnaasiumi arenguvõimaluste kaardistamine vastavalt muutuvale seadusandlusele ja gümnaasiumihariduse säilitamine Anija valla noortele.

Erinevaid arvamusi tekitas küsimus, millisel kujul ja kuidas tuleks gümnaasiumihariduse jätkumine tagada.

Anija vallavanem Tiit Tammaru: „Kõik kohalolnud osapooled sooviksid, et gümnaasiumiharidus Kehras jätkuks. Reaalsus on see, et mitu aastat on gümnaasiumiosas õppinud 60-70 õpilast, mis jääb tunduvalt alla riigi kehtestatud 280 õpilase nõudele. Muidugi  me jätkame gümnaasiumihariduse andmist, makstes ise sellele peale, nagu teevad mõned omavalitsused, kuid küsimus on selles, kas see on jätkusuutlik. Päris kindel, et hariduse teema tuleb kõne alla ka edaspidi ning kindlasti tuleb arutada meie haridustöötajate ja kooli vilistlaskoguga, miks gümnaasiumi osas Kehra koolist ära minnakse ja mida teha, et seda muuta.“

Lisaks haridusküsimusele arutati tänavate korrashoiu, sadevee ja külateede seisukorra üle.

Kõne all oli ka küsimus, kuidas paremini informeerida vallas vene keelt kõnelevat elanikkonda.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kuusalu alevikus
Järgmine artikkelDebatid, rahvapeod, kõnekoosolekud