Raasiku valla investeeringunimekirjas on 14 teelõiku

1784

Raasiku vallas on 2015. aastal planeeritud remontida 9447 meetrit teelõike, mis läheks vallavalitsuse prognoosi järgi maksma 181 772,1 eurot.

Raasiku vallavolikogu keskkonnakomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku, et valla teehoiukava koostamist võiks edaspidi reguleerida määrus, kust vallaelanikud saaksid lugeda, kuidas ja mis kaalutlustel projektid remondinimekirja pääsevad. Volikoguliikmed rõhutasid, et võiks olla ette teada vähemalt 3 aastat, milliseid teid planeeritakse remontida.
Keskkonnakomisjoni palvel tutvustas vallavanem Raivo Uukkivi volikogule 2015. aastal remonditavate teede eelistusnimekirja. Remondiplaanis on 4 teelõiku Arukülas: Nõmme teed on kavas remontida kolmes erinevas lõigus kokku 1442 meetri ulatuses, tööde prognoositav hind on 27 823 eurot ja Kaasiku tänaval on plaanis remont 245meetrisel lõigul, mis läheks maksma 7276,5 eurot. Järsi külas on planeeritud remontida 250 meetrit Kangla teed 5544 euro eest ja 1920 meetrit Järsi teed 72 576 euro eest. Kurgla külast on nimekirjas 1320 meetrit Lammassaare teed prognoositava remondihinnaga 28 512 eeuro eest ning 1840 meetri ulatuses teelõike Metsaküla teel, mille hind on 9936 eurot. Igavere külas on planeeritud remontida Igavere-Suursoo tee 2 teelõiku kogupikkusega 600 meetrit. Kalesi küla teedest läheb käesoleval aastal remonti Peningi-Kalesi tee 990meetrine teelõik, millel on planeeritud 6237 eurot. Pikavere külas Perila Karjamõisa tee lõigud pikkusega 200 ja 600 meetrit, mille peale kuluks 5040 eurot.
Raivo Uukkivi juhtis tähelepanu, et nimekirjas on ainult investeeringud: „Tabelis on prognooshinnad. Täpsete hindade selgitamiseks koostatakse praegu hanget ja selle käigus selgub, kui palju raha remondiks kulub ja kas kogu plaanitule üldse jätkub. Tabel ei sisalda teede hooldustöid.”
Volikoguliikmete küsimusele, mille põhjal on nimekiri koostatud, vastas vallavanem, et koostamise alus on külavanemate ettepanekud, neid laekus 4 külast – kõige põhjalikum ja koos fotodega tagasiside tuli Tõhelgi külast. Lisaks on võetud arvesse valla teehooldaja OÜ Tee ja Tee teehooldustööde käigus tehtud märkusi ning vallatöötajate, vallavalitsuse liikmete, politseinike ning teiste teekasutajate arvamusi. Abi on ka sellest, et möödunud aastal sõitis keskkonnakomisjon kõik valla teed läbi ning filmis nende seisukorda.
Vallavanem ütles, et teede remondinimekirja koostamisel arvestatakse, kui palju on teel kasutajaid – teel, millel on vaid üks kasutaja, pole nii suurt kaalu kui rohkemate sõitjatega teedel, oluline on  teada  ka,  kas  teed  kasutab kooli­­buss: „Remonti vajavad teed võetakse töökavasse olenevalt valla­eelarve võimalustest. Kõige rohkem infot tuleb jooksvalt, kuid tihti on selles ka liigselt emotsionaalset müra. Kindlasti pole argument, et kui kisa läheb liiga suureks, tuleb reageerida.”
Vallavanem tõi näiteid, et Lammassaare ja Järsi teed on olnud kogu aeg jutuks, kuid Järsi tee 2kordse pindamise pakkumine oli üle 200 000 euro ning nii suurt summat pole võimalik välja käia. Ta lisas, et palju on teid, mille peal pole enam üldse materjali ning need on täiesti kraaviks hööveldatud.
Ivar Vilberg juhtis tähelepanu, et Tiigi ja Künka tänavatele Arukülas  veeti  2014.  aastal  peale frees­asfalt, tees on teravad augud, liiklus on nendel tänavatel tihe ning küsitakse, millal pannakse must kate ja tuleb pindamine.
Ta rõhutas, et teeremonti oleks oluline ette teada vähemalt 3 aastat: „Olud võivad muidugi muutuda ning tulla vahele midagi erakorralist, kuid teadmine, kas teed remonditakse järgneva kolme aasta jooksul või mitte, on parem kui teadmatus.”
Tiina Rühka tõi välja, et kui hooldusmasin viimati Järsi teel käis, jäid ristuvad teed taas puutumata nagu sügisel: „Pöördusin haldusjuhi poole, kes vastas kuu aega hiljem ning siis oli vastus aktuaalsuse kaotanud. Teel on palju kasutajaid, see pole ainult minu personaalküsimus.”
Vallavanem ütles, et hööveldatakse valla kõik kruusateed ning töödega alustati ülemöödunud nädalal: „Hooldusmasin peab jõudma igale poole. Ilmselt püütakse jätta väiksemad teed tahapoole, kui need on aga juba ära kuivanud, pole hoodusel enam mõtet.”
Keskkonnakomisjoni esimees Jako Reinaste ütles, et praegu on vallas lühike tabelikujul teehoiukava, mis lõpeb käesoleva aastaga ning tekitab alati küsimusi. Ta märkis, et määrus muudaks remondinimekirja koostamise vallaelaniku jaoks läbipaistvamaks: „Rahast võib alati rääkida, et seda on vähe. Kui meil aga on, mida jagada, võiks seda teha millegi alusel. Muidu jäämegi rääkima, kus tehti midagi vähem ning kus liiga palju.”
Ta lausus, et vallavalitsus võiks määruse kokku panna ning seejärel võiks seda komisjonis ja vallavolikogus arutada ja otsustada.Vallavanem Raivo Uukkivi nõustus, et kuna teehoiukava lõpeb käesoleva aastaga, peab koostama kindlasti uue ning see on juba vallavalitsuse tööplaanis.